Vervanging en onderhoud securityinstallaties provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Vervanging en onderhoud securityinstallaties provincie Noord-Brabant

Foto: Persfoto’s Brabant.nl,
Fotograaf: Olaf Smit

Het provinciehuis van Noord-Brabant is in gebruik sinds 1971 en is een ontwerp van de Rotterdamse architect Huig Maaskant. Het provinciehuis staat aan de Brabantlaan naast de A2 in de wijk Zuid in ‘s-Hertogenbosch. Het gebouw is met zijn 103,50 meter het hoogste kantoorgebouw van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en heeft een grootte van ongeveer 47.000 m² bruto vloeroppervlakte en is voorzien van meerdere securityinstallaties. De provinciale organisatie heeft al enige tijd geleden de stap naar het flexwerken voor de medewerkers in gang gezet. Het aantal werkplekken kon daardoor teruggebracht worden, dit had o.a. als resultaat dat de zijvleugel (nieuwbouw in de volksmond) niet meer nodig is voor eigen gebruik. Deze is daarom grotendeels verhuurd aan externe partners. Er zal meer nadruk komen te liggen op het samenwerken en minder op de individuele werkplekken. Dit geeft de mogelijkheid om ook in de toren vrijgekomen ruimte te gaan verhuren. Een van de uitdagingen daarbij zal zijn het continueren van het beveiligingsniveau.  Hoe wordt een adequate beveiliging georganiseerd die ervoor zorgt dat gebruikers van het provinciehuis veilig kunnen werken, ontmoeten en vergaderen? Met een securityinstallatie die flexibel genoeg is om zich aan ook toekomstige ontwikkelingen aan te passen? Wij nodigen onze toekomstige partner graag uit om hierover mee te denken.

De levering en dienstverlening houdt het volgende in: het vervangen en updaten van een aantal securityinstallaties in het provinciehuis en het onderhoud van die installaties. De provincie Noord-Brabant heeft de wens om de volgende installaties te
vervangen:
– Inbraakmeldsysteem: het inbraakmeldsysteem (Sintony 410) werkt goed maar is verouderd; onderdelen zijn nog maar beperkt
verkrijgbaar. Het gehele systeem moet worden vervangen door een nieuwe installatie;
– Toegangscontrolesysteem: de huidige werking van het toegangscontrolesysteem (IDCS Invise) is goed maar is verouderd;
onderdelen zijn niet meer verkrijgbaar, de provincie heeft nog een stockvoorraad. Het gehele systeem moet worden vervangen door een nieuwe installatie.

De volgende installaties moeten worden voorzien van een update:
– Intercomsysteem: het intercomsysteem (Stentofon) werkt goed, verouderde analoge intercomposten worden vervangen door nieuwe IP-posten;
– Camera-observatiesysteem: het camera-observatiesysteem (Milestone) werkt goed. Oude IP-camera’s (Sony/Axis) moeten worden vervangen en er vindt uitbreiding plaats op een aantal posities. In plaats van het Milestone videomanagementsysteem is een alternatieve oplossing mogelijk;
– Securitynetwerk: het securitynetwerk (gescheiden van klantnetwerk) werkt goed en stabiel. Netwerk moet worden aangepast om
verhuizing van verschillende servers (van securitysystemen) naar het datacenter mogelijk te maken.

De provincie Noord-Brabant vraagt verder om een nieuw overkoepelend securitymanagementsysteem geleverd te krijgen, waarmee de bestaande onderliggende systemen en de nieuwe systemen kunnen worden gekoppeld voor een geïntegreerde bediening en bewaking. Naast het resultaatgericht onderhouden van voorgaand genoemde securityinstallaties zullen ook de aan deze installaties gelieerde onderdelen moeten worden onderhouden. Hierbij gaat het om slagbomen, verzinkbare palen, tourniquets, elektromechanische sloten en vergrendelingen, roldeuren en -poorten.
De opdracht krijgt de vorm van een overeenkomst voor de uitvoering van leveringen en diensten. De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar en gaat in op 1 januari 2022.
  U kunt zich alleen inschrijven voor de gehele opdracht. De provincie garandeert partijen geen omzet bij de raamovereenkomst. In de afgelopen jaren heeft op het terrein van beheer en onderhoud een
gemiddelde besteding plaatsgevonden van €100.000,-. E.e.a. biedt slechts een indicatie van mogelijke omzet.

Voor deze aanbesteding heeft de provincie gekozen voor de niet-openbare procedure. Dat wil zeggen dat in de aanbesteding twee fasen kunnen worden onderscheiden: eerst de selectie van geschikte gegadigden (selectiefase) en daarna de beoordeling van de
inschrijvingen (gunningsfase). De provincie nodigt minimaal 2 en maximaal 5 gegadigden uit voor de gunningsfase van de aanbesteding en het doen van een inschrijving.

Bron: Tenderned vrijdag 16 juli 2021https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233235

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *