Vervanging beluchtingssysteem rwzi Renkum – Aanbestedingsnieuws

Vervanging beluchtingssysteem rwzi Renkum

RWZI Renkum. Foto: Google Maps

De opdracht in deze niet-openbare aanbesteding wordt uitgevoerd op de RWZI Renkum, gelegen op het adres Bokkedijk
2, 6871 CJ Renkum en omvat in hoofdlijn het amoveren van het bestaande beluchtingssysteem en het fabriceren en installeren van het nieuwe beluchtingssysteem. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak:
o vervangen beluchtingselementen,
o herstelwerkzaamheden kitranden aeratietanks,
o inspectie status aeratietank (WSVV), indien nodig reparatie aeratietank (WSVV),
o realisatie header met nieuwe regelkleppen en debietmeters,
o recirculatiepompen incl. leidingwerk en bordes aanpassingen(behoudens bestuurlijke goedkeuring),
o installeren nieuwe blowers,
o ontwerpen en aanpassen elektrotechnische installatie,
o ontwerpen en aanpassen procesautomatisering.
o kast K101, paneel 1 vervangen.

Opmerking: De bestaande beluchtingstanks kunnen leeg gezet worden. In verband met de beschikbaarheid van het zuiveringsproces kan er maar één straat tegelijkertijd worden leeg gezet. Het gehele werk dient opgeleverd te worden op 15 december 2022.

De aanbesteder in deze aanbesteding is, namens het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, de afdeling Plannen & Projecten van Waterschap Vallei en Veluwe. De opdrachtgever voor deze aanbesteding is het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, in deze vertegenwoordigd door de directeur Waterketen van Waterschap Vallei en Veluwe. Bij opdrachtverlening wordt de gevolmachtigde op het werk namens de directie aangewezen. De aanbesteding heeft tot doel één opdrachtnemer te contracteren voor deze opdracht. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft aangeboden, op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Voor deze opdracht is een werkbestek/-omschrijving opgesteld. Het juridisch kader waarbinnen de overeenkomst wordt aangegaan, is de UAV-2012.

Bron: Tenderned maandag 15 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244070

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *