Vervangen kunstgrasvelden vv Unitas en vv DSE Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws

Vervangen kunstgrasvelden vv Unitas en vv DSE Etten-Leur

©Pixabay tdahl, 2018
https://pixabay.com/nl/kunstgras-voetbal-sport-rush-2658661/

Deze nationale openbare aanbesteding betreft  de vervanging van de kunstgrasvelden van Unitas & DSE. De opdracht
betreft het vervangen drie kunstgrasvelden bij voetbalvereniging Unitas en één kunstgrasveld bij voetbalvereniging DSE. De zorgplichtmaatregelen bij de genoemde verenigingen en tevens voetbalvereniging Internos maken deel uit van de scope van de opdracht. Alle clubs zijn gevestigd in Etten-Leur. Daarnaast behoren ook het treffen van maatregelen ter voorkoming van verspreiding van rubbergranulaat tot de werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

  • Ca. 430 m1 Vervangen ballenvangers
  • Ca. 30.400 m2 Vervangen kunstgrasmat
  • Ca. 9.400 m1 Doorsteken drainage
  • Ca. 1.800 m1 Herstraten kantopsluiting band 100×200 mm
  • Ca. 1.800 m1 Herstraten kantopsluiting betontegels 600×400 mm
  • Ca. 2.160 m1 Aanbrengen kantplanken
  • Ca. 150 st. Aanbrengen walk-off roosters
  • Overige bijkomende werkzaamheden

De aanbesteder is ban plan om met één partij een overeenkomst af te sluiten voor alle in het bestek genoemde onderdelen. Alleen inschrijvingen van die inschrijvers die voldoen aan de gestelde eisen, worden in behandeling genomen. De aanbestedende dienst hanteert bij deze aanbesteding de grondbeginselen proportionaliteit, objectiviteit, transparantie en non-discriminatie. Het streven is om de opdracht gegund te krijgen op 7 juli 2021, waarna de werkzaamheden direct kunnen aanvangen. Het werk moet gereed zijn uiterlijk op 20 augustus 2021. Aangezien de verlangde werkzaamheden voor de opdracht specifiek zijn omschreven in een bestek en deze geen ruimte voor eigen interpretatie laten zal de opdracht worden gegund op basis van het gunningscriterium laagste prijs. Het is in deze markt gebruikelijk bij vast omschreven, niet complexe werken, opdrachten te gunnen op laagste prijs. De verlangde kwaliteit ligt vast in het bestek in controleerbare minimumeisen. 

Bron: Tenderned 11 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227539

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *