Vervangen brug Nieuwedieptil te Appingedam – Aanbestedingsnieuws

Vervangen brug Nieuwedieptil te Appingedam

Foto: © Gemeente Eemsdelta

De opdrachtgever van deze opdracht is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta. De gemeente Eemsdelta is een jonge gemeente in het Noorden van Groningen en bestaat uit 33 dorpen en steden met een omvang van 364 km2.

De brug Nieuwedieptil vormt de verbinding tussen de historische binnenstad van Appingedam en het nieuwbouwplan “Het Overdiep” De bestaande houten ophaalbrug is aan het einde van zijn technische levensduur en moet worden vervangen door een nieuwe stalen ophaalbrug met behoud van zijn historische uitstraling.
Op de locatie van de bestaande houten brug moet een nieuwe stalen ophaalbrug worden gerealiseerd. De fundering van de brug wordt opgebouwd uit stalen schroefpalen en betonnen landhoofden welke worden voorzien van een bekleding van metselwerk. De brugdelen worden samengesteld uit stalen liggers welke worden voorzien van composieten dekdelen en een stalen leuningwerk. Tevens dienen de werktuigbouwkundige onderdelen en de volledige elektrotechnische aansturing van de brug aangepast en vernieuwd te worden.

Omdat de huidige brug Nieuwedieptil een belangrijke en veelgebruikte verbinding is voor het verkeer (fietsers/voetgangers) tussen de binnenstad van Appingedam en het Overdiep terrein dient er tijdens de uitvoering een noodbrug geplaatst te worden. Daarnaast is de kruisende watergang belangrijk voor het pleziervaart en toerisme. De stremming van de watergang is daarom buiten het vaarseizoen. De exacte scope en omschrijving van de werkzaamheden is vastgelegd in het bestek: 2024-WIL023265-01 – inclusief deelbestekken, bijlagen & tekeningen.
De werkzaamheden vinden plaats in een gebied waar veel bevingsschade is. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij zich bewust is van de emotie die er heerst bij aanwonenden als gevolg van voornoemde aardbevingen en dat hij zich bewust is van het effect van draaiend materieel en trillingen op de aanwonenden.

De aanbesteder heeft gekozen voor een nationale openbare procedure. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de laagste prijs.
De aanbesteder heeft gekozen voor het gunningscriterium meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de laagste prijs omdat de prestaties die worden gevraagd van de opdrachtnemers zijn beschreven in de vorm van standaard werkzaamheden, vastgelegd in een RAW-bestek.

Bron: Tenderned vrijdag 14 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339731

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 juni 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *