Vernieuwbouw Groen van Pinkstererlyceum Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw Groen van Pinkstererlyceum Vlaardingen

©Zaz 2024

Het Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen is een school voor interconfessioneel onderwijs. Vanuit oogpunt van schoolidentiteit, respect voor ieders overtuiging zijn kernwaarden: warm, open, energiek en doelgericht, die bijdragen aan een goede sfeer op school en vormend zijn voor de leerlingen van ’t Groen, kenmerkend voor deze onderwijsinstelling. Voor de locatie Groen van Prinstererlyceum aan de Rotterdamseweg 55 te Vlaardingen is vernieuwbouw noodzakelijk vanwege de veroudering, alsmede achterstallig onderhoud van het bestaand gebouw. Het huidige Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen is naar het historisch ontwerp van architect Cornelis (Kees) Elffers een robuust gebouw dat in 1956 in gebruik is genomen met zijn betonnen skelet en metselwerkgevels en -wanden. Kenmerkend zijn de zichtbare constructieve elementen in de gevels, de geoptimaliseerde slanke plaatvloeren en betonnen portalen. De vier bouwdelen tonen hierin ook hetzelfde beeld. Het oudste deel van het complex is in 2011 aangewezen als rijksmonument (nummer 530938). Het bouwwerk maakt onderdeel uit van de destijds door de voorloper van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geselecteerde top 100 monumenten uit de wederopbouwperiode (1940-1958). Het monumentale deel van de school wordt grootschalig gerenoveerd en verduurzaamd. Tevens vindt er nieuwbouw plaats.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen met deze aanbestedingsprocedure één
aannemingsovereenkomst af te sluiten met één uitvoerende partij voor zowel de engineering, als de
vernieuwbouw van het te realiseren onderwijsgebouw aan de Rotterdamseweg 55. Er is in de
aanbesteding sprake van één perceel, met onderstaande bijzonderheden:
• het toepassen van een intentie- en engineeringsovereenkomst in combinatie met een
afstandsverklaring ten behoeve van de concretiserings- en engineeringsfase.
• het meenemen van Meerjarig Onderhoud installaties E&W in het kansendossier voor 15 jaar.
• het toepassen van de wijzigingsmogelijkheid op basis van de herzieningsclausule met betrekking tot de optionele scope van de nieuwbouw van de NOC*NSF sporthal. De sporthal kan worden aangeboden in het kansendossier.

De aanbestedende dienst wenst de aannemingsovereenkomst met één opdrachtnemer af te sluiten op basis van de UAV-GC 2005 voor de geïntegreerde contractvorm Engineering and Build (E, B), met als optionele Meerjarig Onderhoud (M) installaties E&W in het kansendossier. De vernieuwbouw van het schoolgebouw en de optionele bouw van de sporthal zijn twee separate projecten met na realisatie ook twee verschillende eigenaren.

De basisscope bestaat uit de realisatie van de grootschalige vernieuwbouwopgave ‘Het Groen van
Prinstererlyceum’. De term “vernieuwbouw’ houdt in dat het rijksmonumentale deel van het
schoolgebouw zodanig wordt gerenoveerd dat de kwaliteit vergelijkbaar is met nieuwbouw. Naast de
grootschalige renovatie van het monument wordt oudbouw gesloopt en nieuwbouw gerealiseerd.
Voor de nieuwbouw en hergebruik van het Groen van Prinstererlyceum staan de onderwijsvisie en de
kernwaarden van de school centraal, die bepalend zijn voor te hanteren uitgangspunten en
randvoorwaarden van de huisvesting met bijbehorende ambitie, leerlingenverdeling en
ruimtebehoefte etc. De basisscope van de vernieuwbouw van de school omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
1. Renovatie rijksmonument 5600 m² b.v.o.
2. Nieuwbouw 2900 m² b.v.o.

De Optiescope van de nieuwbouw van de NOC*NSF Sporthal op dezelfde locatie/kavel omvat:
• een moderne NOC*NSF sporthal met vrije hoogte van 7,0 meter.
• een turnhal (24 x 26m) met springkuil.
• Toestellenberging
• Kleedruimtes
• Tribune
• Horecaruimte
• Personeelsruimten
• Berging
Vanuit opdrachtgever Lentiz onderwijsgroep is wel de nadrukkelijke wens om de sporthal als optie
binnen de aanbesteding mee te nemen. Vanwege de onzekerheid met betrekking tot de
bouwplanning (variërend van 2026, 2027 alsmede het ontbreken van een ontwerp op dit moment,
moet deze optie onder voorbehoud worden vermarkt.

De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 2 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341726

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 juli 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *