Verlengde Diepstraat & Sint Janskamp, Echt – Aanbestedingsnieuws

Verlengde Diepstraat & Sint Janskamp, Echt

Impressie: © Gemeente EchtSusteren

In 2019 is de gemeente EchtSusteren gestart met een gebiedsgerichte aanpak van het centrum van Echt. Dit heeft geleid tot het zogenaamde ‘Programma Centrum Echt’ (2020-2025). Het doel van dit programma is het realiseren van een vitaal en toekomstbestendig centrum om zo de regionale functie te behouden en verder te versterken. Op basis van het ‘Programma Centrum Echt’ gaat de gemeente aan de slag met een aantrekkelijk centrum waar de functies wonen, werken en recreëren elkaar ontmoeten en versterken. Het verbeteren van de bereikbaarheid en het opwaarderen van de openbare ruimte maken een belangrijk deel uit van deze aanpak. Eén van de onderdelen van ‘Programma centrum Echt’ is het doortrekken van de Diepstraat richting de straat Sint Janskamp. De afgelopen periode is samen met belanghebbenden een plan opgesteld voor deze nieuwe weg. Dit plan is genaamd ‘Verlengde Diepstraat.

Deze aanbesteding betreft de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen Sint Janskamp en Diepstraat met inbegrip van een hemelwaterinfiltratieriool, de vervanging van de overstortput van het vuilwaterriool en de volledige herinrichting van de Diepstraat en Sint Janskamp te Echt, in de gemeente Echt-Susteren conform de gestelde eisen c.q. randvoorwaarden zoals beschreven in het bestek 2021-GNS-10 d.d. 18 juni 2021 met bijbehorende bijlagen c.q. tekeningen.

Het uit te voeren werk is gelegen aan en tussen de Diepstraat en Sint Janskamp te Echt, in de gemeente EchtSusteren.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het opschonen van het terrein;
– het verwijderen van asfaltverhardingen;
– het verwijderen van bestratingen en kantopsluitingen;
– het verwijderen van funderingslagen;
– het verwijderen van rioleringen;
– het verwijderen van groenvoorzieningen;
– het verwijderen van wegbebakening;
– het uitvoeren van grondwerken;
– het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
– het verwerken van funderingslagen;
– het aanbrengen van asfaltverhardingen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen;
– het aanbrengen van bestratingen;
– het aanbrengen van betonverhardingen;
– het aanbrengen van halfverhardingen;
– het aanbrengen van markering en bebording;
– het aanbrengen van groenvoorzieningen;
– het uitvoeren van bijkomende werken;
– het onderhouden van de werken.

De aanbesteding van het project vindt plaats volgens hoofdstuk 2 (nationale openbare procedure)
overeenkomstig het A.R.W. 2016.
 Er wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Deze wordt vastgesteld op basis van de laagste inschrijfprijs.

Bron: Gemeente EchtSusteren en Tenderned 29 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231687

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *