Verkoopprocedure Snellerpoort bouwveld B5-B6 – Woerden – Aanbestedingsnieuws

Verkoopprocedure Snellerpoort bouwveld B5-B6 – Woerden

Illustratie: © Gemeente Woerden

De ontwikkellocatie betreft het perceel grenzend aan het perceel van het huidige winkelcentrum Snel en Polanen. Het betreft één van de bouwvelden van het project Snellerpoort waar een supermarkt en woningbouw gerealiseerd gaan worden. De gemeente wenst deze locatie te verkopen met het oog op de ontwikkeling van een uitbreiding van het huidige winkelcentrum. De uitbreiding heeft een ruimtelijke relatie met de omgeving en het huidige winkelcentrum en vormt een toevoeging aan het huidige winkelcentrum gecombineerd met woningbouw wat vanuit het gemeentelijke volkshuisvestelijk beleid gewenst is. Omdat bouwveld B5-B6 een deel van het bestaande parkeerterrein overlapt zal het aantal maaiveldparkeerplaatsen afnemen. Deze parkeerplaatsen dienen op de bouwkavel gecompenseerd te worden.

Met deze voorgenomen verkoopprocedure is de opdrachtgever van plan een ontwikkelaar te selecteren die de locatie voor eigen rekening en risico op een integrale manier ontwikkelt. Het vastgoed, de ontwikkelruimte rondom het vastgoed met winkelplein en het aanhelen van de openbare ruimte wordt door de ontwikkelaar gerealiseerd. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke grond aan de ontwikkelaar wordt verkocht door de gemeente.
De gemeente biedt een aanpak waarbij flexibiliteit en creativiteit aan de markt wordt geboden. Met deze manier van ontwikkelen bepaalt de markt de inrichting en het programma binnen de gemeentelijke project- en publieke kaders. De ontwikkelingsaanpak geeft marktpartijen de ruimte om met een marktgericht product op de markt te komen. De opdrachtnemer moet de locatie (bouwveld B5-B6) voor eigen rekening en risico ontwikkelen. De gemeente staat op afstand en vervult hierbij in hoofdzaak een faciliterende en toetsende rol. In de nieuwe situatie wordt bouwveld B5-B6 aan de noordzijde begrensd door de fietsstraat Steinhagenseweg en aan de westzijde door het nieuwe stadspark. Expeditie van de nieuwe supermarkt zal via de fieststraat aan de noordzijde van het gebouw plaatsvinden.

Het staat de geselecteerde gegadigde in beginsel vrij om het bouwprogramma op een creatieve wijze in te vullen, vooropgesteld dat dit past binnen de gestelde kaders c.q. er maximaal 1900 m2 supermarktruimte komt, maximaal 100 huurwoningen/appartementen (gemengde programmering) en circa 300 inpandige parkeerplaatsen (deels voor het nieuwe toegevoegde programma conform de nieuwe parkeernota Woerden 2023 en deels ter compensatie van het aantal parkeerplaatsen op maaiveld dat, afhankelijk van de inrichting, met circa 50 plaatsen afneemt door deze ontwikkeling (van
circa 130 huidig tot circa 80 in de nieuwe situatie).

De gemeente kiest er in deze selectieprocedure voor om met een voorselectie te werken. Met deze selectiemethode beoogt de gemeente het aantal inschrijvers dat tijd en geld investeert in het maken van visualisaties (impressies) en berekeningen te beperken tot maximaal vijf. De uitschrijver van deze selectie is de gemeente Woerden. Vervolgens, in de selectiefase, wordt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding de beste inschrijver geselecteerd die de grond mag aankopen en het project verder ontwikkelen en de openbare ruimte na realisatie aan de gemeente overdraagt. De gemeente sluit met de inschrijver die de werkzaamheden zal uitvoeren een ontwikkelovereenkomst en vervolgens een kooprealisatieovereenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over de grondafname, de ontwikkeling van het plan en de realisatie van het project. Na voltooiing van de gehele selectieprocedure worden er dus met de geselecteerde inschrijver twee overeenkomsten gesloten:
1. Ontwikkelovereenkomst;
2. Kooprealisatieovereenkomst.

Bron: Tenderned woensdag 20 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/310575

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *