Verhuisdiensten provincie Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Verhuisdiensten provincie Noord-Holland

Foto: Pixabays’s RichardsDrawings

Momenteel heeft de aanbestedende dienst een overeenkomst voor verhuisdiensten, echter loopt deze overeenkomst af op 1 november 2021. Hierdoor wenst aanbestedende dienst een nieuwe overeenkomst af te sluiten vanaf deze datum. Deze aanbesteding betreft een heraanbesteding, van een aanbesteding die afgelopen april 2021 is gepubliceerd. Daarbij is er een
discrepantie ontstaan in de aanbestedingsprocedure waarop is besloten om de aanbesteding terug te trekken en opnieuw aan te besteden.

Het gaat in deze opdracht om projectverhuisdiensten, opslagdiensten en ondersteunende diensten.
Projectverhuisdiensten
De locaties Houtplein, Dreef 3 en Huis van Hilde zijn ingericht als flexwerkkantoren. Alle overige locaties zijn ingericht als werklocaties met vergaderfaciliteiten .Wij maken voor deze aanbesteding onderscheid tussen de verschillende locaties op basis van de inrichting van de locaties:
A. Houtplein 33, Dreef 1, Dreef 3 en het Huis van Hilde te Castricum
B. Paviljoenslaan 1, 3, 5
C. Overige lokale locaties in Noord-Holland (steunpunten, projectbureaus etc.)
Projectverhuizingen zullen veelal voortvloeien uit onder andere:
– aanpassingen door veranderende organisatie van de provincie;
– periodieke onderhoudswerkzaamheden aan het pand;
– de organisatie van grote evenementen zoals Provinciale Statenverkiezingen.
De te verhuizen inboedel bestaat overwegend uit (historisch) kantoormeubilair, (historische) tapijten en wandkleden, in beperktere mate IT, maar optioneel ook uit bijvoorbeeld aanwezige hydrocultuur.
Opslagdiensten
Hieronder verstaan wij het weghalen van (historisch) meubilair ten behoeve o.a. projectverhuizingen, het tijdelijk opslaan hiervan en het terugplaatsen.
Ondersteunende diensten
Hieronder verstaan wij het leeg halen van ruimten, montage en demontage van divers meubilair die (mogelijk) zijn uitgerust met geavanceerde audiovisuele technieken. Men dient rekening te houden met historische materialen en gebouwen als het gaat om de panden aan de Paviljoenslaan.
De volgende aanvullende werkzaamheden moet inschrijver ook op kwalitatief hoogwaardige wijze kunnen verrichten:
a) In- en uitpakservice;
b) Het (de)monteren van divers meubilair;
c) Het aan- en afkoppelen van ICT, AV apparatuur;
d) Het verhuizen van hydrocultuur;
e) In- en uitruimwerkzaamheden tijdens evenementen;
f) Verhuizing van archiefstukken.

Expliciet buiten de scope van de Opdracht vallen de volgende elementen:
a) Afvoer van afval, anders dan veroorzaakt bij een verhuizing
b) Vervoer en opslag van schilderijen en beelden en
c) Zaken die op grond van de wet of door een verzekeringsmaatschappij gestelde eisen door gespecialiseerde partijen moeten worden vervoerd

De indicatieve omvang van de opdracht is €500.000,- over de looptijd van vier jaar met een optie tot vier maal één jaar verlenging. De aanbestedende dienst kiest voor een raamovereenkomst langer dan vier jaar vanwege de volgende redenen:
Verkiezingen
Iedere vier jaar vinden er Provinciale staten verkiezingen plaats, waarbij er tijdens de voorbereiding, op de verkiezingsdag en na de verkiezingen veel inzet verwacht wordt van onze verhuizer. Om dezewerkzaamheden goed te kunnen uitvoeren moet de verhuizer goed samenwerken met, en inspelen op de behoefte van het projectteam dat zich bezighoudt met de verkiezingen. Het is dus van belang dat de opdrachtnemer eerst ervaring opbouwt met het gebouw en de gebruikers voordat de verkiezingen
plaatsvinden. Het is niet gewenst om bij iedere verkiezingsronde dit proces opnieuw te doorlopen. We stellen dan ook dat er minimaal twee verkiezingsrondes gedraaid moeten worden binnen een contract. Uit ervaring blijkt verder dat er tot minstens een half jaar ná de verkiezingen er nog activiteiten mogelijk zijn. De data van de aankomende verkiezingen zijn 2023 en 2027.
Werken in politiek/bestuurlijke omgeving
De opdrachtnemer voert het grootste deel van zijn opdrachten uit in de politiek/bestuurlijke omgeving. Hierbij moet rekening gehouden worden met vertrouwelijkheid, en politieke en bestuurlijke structuren. Continuïteit en vertrouwen in de externe partij zoals opdrachtnemer is voor deze omgeving van essentieel belang. Om deze reden is het niet gewenst om een kortere termijn overeenkomst aan te gaan.

De aanbestedende dienst wil ondernemers zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de opdracht en de aanbestedingsprocedure. Daarom maakt een schouw onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure. Tijdens deze schouw zullen gegadigden een rondleiding krijgen door het pand gelegen aan Paviljoenslaan 1. Om praktische redenen worden ondernemers vriendelijk verzocht zich uiterlijk 1 juli voor 12:00 uur aan te melden door een TenderNed-bericht te sturen naar het contactpunt van deze aanbesteding onder vermelding van ‘Aanmelding bijeenkomst verhuisdiensten’, de naam van de onderneming en de aanwezige personen. Er kunnen zich maximaal 2 personen per onderneming aanmelden. Deze personen dienen zich bij de receptie te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Tijdens het locatiebezoek kunnen inschrijvers zich oriënteren op de locatie en opdracht en plenair vragen stellen, het stellen van individuele vragen is niet mogelijk. Tijdens het locatiebezoek krijgt u een toelichting over het huidige gebruik. Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij eventuele vragen en opmerkingen noteren en deze meenemen in hun schriftelijke vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen. Inschrijvers kunnen geen enkel recht ontlenen aan inlichtingen van de aanbesteder die tijdens het bezoek
aan de locatie zijn gegeven, maar niet in de nota van inlichtingen zijn opgenomen.

Bron: Tenderned 20 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231601

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *