Verduurzaming werktuigkundige installaties bibliotheek Universiteit Leiden – Aanbestedingsnieuws

Verduurzaming werktuigkundige installaties bibliotheek Universiteit Leiden

Foto: Negative Space Pexels.com

Het project in deze aanbesteding betreft het vervangen van de warmte- en koudeopwekking voor de Universiteitsbibliotheek in Leiden. De bestaande hoog temperatuur gasgestookte verwarmingsinstallatie en koelinstallatie worden vervangen voor een gasloze warmtepompcentrale, waarmee lagere temperatuur verwarming en hogere temperatuur koeling geleverd wordt aan het gebouw. Als back-up voorziening wordt één bestaande ketelopstelling gehandhaafd. Voor de ontvochtiging wordt het nul graden koelsysteem grotendeels vervangen en hydraulisch aangepast. De centrale gasgestookte stoombereiding ten behoeve
van de bevochtiging wordt eveneens vervangen voor decentrale elektrische stoombevochtigingssystemen. De installaties
worden gerealiseerd in de verschillende bestaande technische ruimtes en op het dak.
Voor de verduurzaming worden ook diverse achterliggende installaties geschikt gemaakt voor het functioneren op andere
temperatuurtrajecten. Zo worden de batterijen in het grootste deel van de luchtbehandelingskasten vervangen voor nieuwe
change-over batterijen. Hierbij worden de luchtbehandelingskasten waar nodig en aangegeven meteen gerevitaliseerd en
ventilatoren worden vervangen. Ook de nabehandelingskasten van de archieven en depots worden gerevitaliseerd. De bestaande lokale installaties zoals radiatoren blijven gehandhaafd en zullen op een lager temperatuurtraject gaan draaien als
gevolg van een verduurzaming aan de buitengevel van het gebouw.
De meet- en regeltechnische installaties van de installaties die raakvlakken hebben met de vervanging en/of aanpassingen
vanuit de integratie van de WKO-installaties worden vervangen. Ook de elektrotechnische installatie wordt aangepast voor
de integratie van de WKO-installaties is en daarmee onderdeel van het project. Vanuit de conditiemeting worden alle bestaande installaties met een conditiescore 3 of hoger vervangen. Deze vervangingsinvestering wordt in de gunningsfase separaat uitgevraagd.

De opdracht bestaat uit de uitvoeringswerkzaamheden die verband houden met het verduurzamen van de werktuigkundige installaties van de Universiteitsbibliotheek (ca. 26.000m2 bvo) van de UL. Het gaat daarbij om het verduurzamen van de opwekking van warmte en koude, de bijbehorende be- en ontvochtiging en de verduurzaming van de afgiftesystemen.
De opdracht betreft een uitvoeringsopdracht op basis van de UAV 2012. De uitvoeringsfase eindigt met de commissioning.
De uitvoeringsfase wordt gevolgd door een onderhouds- en garantietermijn, tevens bedoeld voor het inregelen van de werktuigkundige installaties.

De aanbesteding vindt plaats volgens een nationale niet-openbare procedure. De eerste fase van de niet-openbare procedure is de selectiefase. In die fase kunnen alle geïnteresseerde ondernemers zich aanmelden als gegadigde. Het is daarbij noodzakelijk dat u zich op tijd aanmeldt én voldoet aan de geschiktheidseisen. Als er meer dan drie gegadigden zijn die aan deze geschiktheidseisen voldoen zal aan de hand van de selectiecriteria worden bepaald welke gegadigden worden uitgenodigd voor de gunningsfase. De drie gegadigden die het beste scoren op de selectiecriteria krijgen zo’n uitnodiging.

Na de selectiefase volgt de gunningsfase. De geselecteerde gegadigden worden door de aanbesteder uitgenodigd tot deelname aan de gunningsfase. Bij de start van de gunningsfase worden de aanbestedingsstukken verstrekt aan de geselecteerde partijen. Deze bestaan naar huidige inzichten onder meer uit:
– gunningsleidraad ;
– bestek werktuigkundige installaties.
De beoordeling van de inschrijvingen zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De inschrijvers worden gevraagd om een prijs voor de uitvoeringswerkzaamheden. Daarnaast gelden de volgende kwalitatieve criteria:
– aanpak van de uitvoering in relatie tot het doorgaande gebruik van de Universiteitsbibliotheek;
– planning en fasering van de uitvoeringswerkzaamheden;
– optimalisatievoorstellen (meer kwaliteit tegen gelijke kosten of dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten).

Bron: Tenderned woensdag 12 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339314

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 13 juni 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *