Ver- en nieuwbouw Bonhoeffer College Enschede – Aanbestedingsnieuws

Ver- en nieuwbouw Bonhoeffer College Enschede

Impressie: © Stichting Carmel College

Bonhoeffer College te Enschede is een brede scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs en biedt onderwijs aan circa 4.100 leerlingen. De locatie aan de Van der Waalslaan 35 staat aan de vooravond van het realiseren van de grootschalige planvorming voor de bouwdelen 100/200/300. Het gebouw is technisch en functioneel verouderd en is dringend aan
vernieuwing toe, niet in het minst om invulling te geven aan de toegenomen behoefte om projectmatig en vakoverstijgend te kunnen werken. De totale opgave bestaat uit een schoolgebouw van circa 9.000 m² bvo. Het betreft werkzaamheden als
sloop, nieuwbouw en renovatie. De onderwijscapaciteit van de vleugels 400/500 blijven vooralsnog bestaan (circa 2.150 m² bvo), hier zal het gebouw op moeten aansluiten. Op termijn komen ook gebouwdelen 400/500 in aanmerking voor grootschalige planvorming, maar dit vormt geen onderdeel van deze opdracht. Na oplevering zullen deze twee gebouw(del)en tezamen een omvang van circa 11.150 m² bvo aan onderwijscapaciteit bieden (excl. Sport). De invulling van de sportbehoefte gaat plaatsvinden in een sporthal die op hetzelfde terrein gerealiseerd gaat worden, maar deze valt buiten de scope van deze opgave.

De opdracht is gebaseerd op een traditionele bouworganisatie en wordt aanbesteed in één perceel. De aanbesteder is van plan  om een aannemer opdracht te verstrekken voor de bouwkundige, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en terrein werkzaamheden. De in de tweede fase van deze aanbestedingsprocedure te verstrekken aanbestedingsdocumenten (inclusief
bijlagen) en eventuele nota’s van inlichtingen bevatten de exacte omschrijving van het project en de aan te besteden werkzaamheden. Tevens worden de eisen en de criteria waarop de inschrijvingen worden beoordeeld in de gunningsfase nader geduid aan de geselecteerde gegadigden. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in maart 2024 opdracht verstrekt zodat in juni 2024 met de werkzaamheden kan worden gestart.

Bron: Tenderned woensdag 30 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/308288

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 augustus 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *