Veiligheidsregio Haaglanden gunt schoonmaak aan Werkse! – Aanbestedingsnieuws

Veiligheidsregio Haaglanden gunt schoonmaak aan Werkse!

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

Veiligheidsregio Haaglanden heeft een schoonmaakcontract gegund aan de Werkse! onderdeel van de Werkse! Holding. De organisatie Werkse! is in 2014 ontstaan na samenvoeging van Combiwerk en de afdeling Werk van de gemeente Delft. Op 5 februari werd het contract ondertekend.

De tender stond van meet af aan niet open voor reguliere schoonmaakbedrijven. Daar schreven we ook al eens een stukje over bij Aanbestedingsnieuws. De opdracht is voorbehouden aan sociale werkvoorziening. Op de opdracht hebben maar 2 bedrijven gereageerd, volgens het gunningsbericht. De aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: €326.200 en de bedrijven zitten daar met hun prijs ruim onder: Laagste offerte: €306.496,00. / Hoogste offerte: €316.998.

Blijkens de tender gaat het om het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden en glasbewassing ten behoeve van 33 locaties op 25 adressen van Veiligheidsregio Haaglanden. De totale hoeveelheid schoon te maken vierkante meters vloeroppervlak bedraagt ca. 32.800,00m2. De totale hoeveelheid te bewassen glas bedraagt ca. 13.300,00m2. Schoonmaak van Werkse! had al eerder in 2016 in combinatie met de Haeghe Groep een groot account voor de veiligheidsregio via aanbesteding gewonnen. “een flinke uitbreiding betekent in omzet en personeelsbestand”

©Werkse 2018

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden via Werkse! aan de schoonmaak gezet. Het gaat daarbij in totaal om 19 mensen die via schoonmaak aan het werk zijn. Iedereen die een Wwb-uitkering krijgt via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente, een doorverwijzing naar Werkse! De mensen werken daar met behoud van uitkering.

Het werkbedrijf is blijkens de jaarrekeningen voor 1,3 miljoen gefinancierd door rijksbijdragen en noteert voor salariskosten 1,5 miljoen en daarbovenop voor doorbelaste personeelskosten 1,4 miljoen. Daarmee draaide Werkse een negatief resultaat van -1.199.000 en op holding niveau.

Zie eerder:

Aanbesteding Schoonmaak Haaglanden: gereserveerd voor sociale werkplaatsen

Zie ook de tender:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/125495

Zie ook het rapport “Eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt?

en:

 

Zijn loonkostensubsidies in het kader van Participatiewet staatssteun?

en de visie van Europa Decentraal:

Voorbehouden opdracht aan sw-bedrijf na decentralisaties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *