UWV heeft voor €65,5 miljoen aan onrechtmatige inkopen in 2016 – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

UWV heeft voor €65,5 miljoen aan onrechtmatige inkopen in 2016

Het jaarverslag van het UWV meldt dat er in totaal voor €65,5 miljoen aan onrechtmatige contracten is afgesloten. Daarvan zijn er 34,4 miljoen onrechtmatig afgesloten: “om de bedrijfscontinuïteit te garanderen”. Dat zijn dus contracten waarbij niet aan de aanbestedingsplicht is voldaan. Uit het jaarverslag blijkt ook dat ook het UWV een flink aantal onrechtmatige contracten in zijn portefeuille heeft. Het UWV “werkt er voortdurend aan om de onrechtmatigheid te beperken”. Daarvoor heeft het UWV een aanbestedingskalender opgesteld en doet men onderzoek naar de oorzaken van de bestaande onrechtmatigheid.

In deze week zijn er meer jaarverslagen uitgekomen, waarin de verplichting tot het afsluiten van onrechtmatige inkopen door de accountant wordt gecontroleerd. Zo berichtten we al eerder over de Kamer van Koophandel, die onrechtmatige aanbestedingen in 2016 had weten terug te brengen van €65,5 miljoen naar €37,9 miljoen. De accountant moet sinds 2005 controleren of contracten hadden moeten worden aanbesteed en of dat op de juiste manier is gebeurd.

Bron: Jaarverslag UWV 2016

Het UWV wijst daarbij op de effecten van de gewijzigde regeling voor 2b-diensten. Een uitzondering op de aanbestedingsplicht volgens de oude aanbestedingsrichtlijn voor 2b-diensten is met de nieuwe Aanbestedingsrichtlijn restrictief herzien en als zodanig nieuw overgenomen in de Aanbestedingswet. Het verlichte regime geldt nu alleen voor sociale en andere specifieke diensten en is nu alleen nog van toepassing op arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen.

Alle overige diensten vallen sinds 18 april 2016 onder de reguliere aanbestedingsprocedure. Dat geldt bijvoorbeeld voor communicatieadviseurs. De gewijzigde 2b-regeling heeft daarmee consequenties voor de inhuur van extern personeel. Dat inhuren van externen verloopt nu via UWV Marktplaats. Het UWV heeft voor de inhuur van externen een Marktplaats, los van het Werkplein: werk.nl. Het enige verschil is dat je moet inschrijven met een KVK-nummer en BTW-nummer, in plaats van je DigiD.
Daar gaat het nogal losjes aan toe want zo constateert het jaarverslag: “Het is niet mogelijk om onrechtmatigheid geheel te voorkomen, maar we beperken deze wel zo veel mogelijk. Bij externe ICT-inhuur wordt per individueel geval een besluit genomen door een Taskforce van drie directeuren.

Er wordt toch ook nog wel aanbesteed. UWV verwacht voor de komende jaren een aantal grote ICT aanbestedingen.   Het gaat dan om een aanbesteding voor een nieuw datacentrum, nieuwe applicatieleveranciers voor online dienstverlening en voor backoffice applicaties.

Bron: Jaarverslag UWV 2016

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *