Utrecht wil Amazonekwartier herinrichten – Aanbestedingsnieuws

Utrecht wil Amazonekwartier herinrichten

De gemeente Utrecht moest de riolering in Overvecht toch vervangen en van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de straten meteen klimaatbestendiger, groener en verkeersveiliger te maken. Eén van de eerste gebieden die aan de beurt is, is het Amazonekwartier. Dat is het gebied tussen zwembad De Kwakel, de Carnegiedreef, winkelcentrum De Klop en de groenstrook langs de Vecht.

Op dit moment stroomt al het rioolwater (afvalwater en regenwater) weg door één rioolbuis. Straks komt er een tweede buis naast, voor regenwater. Door afvalwater en regenwater te scheiden, blijft het regenwater langer in het gebied vast. Dat is goed voor de planten. Bovendien hoeft alleen het afvalwater naar de rioolzuivering. De straten worden opengebroken om de nieuwe riolering aan te leggen. Dit is een goede kans om meteen andere verbeteringen aan te brengen. De gemeente kijkt hoe de omgeving verkeersveiliger kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door de straten in te richten als 30 km/uur-straten. Ook onderzoekt Utrecht wat nodig is om de bussluis aan de Amazonedreef weg te kunnen halen. Dat is een wens van ondernemers in de buurt.

Daarnaast wil de gemeente het gebied klimaatbestendig inrichten: geschikt maken voor opvang van grote regenbuien en regenwater langer vasthouden voor de droge periodes. Dit kan bijvoorbeeld door het gebied groener te maken en te zorgen voor minder asfalt. Ook kan het helpen om poelen of vijvers in te richten waar het regenwater opgevangen wordt.

Wethouder Kees Diepeveen: “De plannen die er nu liggen passen mooi in de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht. De woonomgeving wordt aantrekkelijker, schoon, groen, gezond en veilig. Zodat kinderen buiten kunnen spelen en bewoners kunnen genieten van een mooie en groene omgeving. We zijn blij dat het rijk en de provincie hier via de ‘Regio Deal vitale wijken’ ook financieel aan bijdragen.”

Samen met de buurt
De gemeente werkt op dit moment aan een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte voor het Amazonekwartier. Dat doen we samen met de buurt. Bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de plannen en aan de gemeente meegeven wat ze belangrijk vinden. De gemeente neemt deze opbrengst dan mee. Deze fase is rond de zomer van 2021 afgerond. Daarna gaat de gemeente aan de slag om het ontwerp definitief te maken en de uitvoering voor te bereiden.

Bron: Utrecht, 16 februari 2021

Noot der Redactie, we vonden een studie naar de klimaatbestendigheid van het Amazonekwartier. Die is verricht door HvA onder leiding van Lisette Klok — HvA Research Database en is van januari 2021.  Amazonekwartier klimaatbestendig — HvA Research Database

 

Foto: Pixabay.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *