Utrecht start aanbesteding voor restauratie Domtoren

Utrecht start met de aanbesteding voor een aannemer die de restauratie gaat uitvoeren. De restauratieadviseur die de toren de afgelopen maanden inspecteerde, maakt zijn bevindingen bekend. De aannemer wordt dit najaar gekozen en start eind 2018 met de bouw van de steiger en medio 2019 met de restauratie.

De restauratie van de Domtoren start medio 2019 en gaat naar verwachting 5 jaar duren. De kosten van het groot onderhoud aan de 112 meter hoge toren schat de gemeente op 37,2 miljoen euro. Hierin zijn alle kosten meegenomen, waaronder de bouw van de steiger en onvoorziene kosten, exclusief btw.

In maart 2017 was er al een aanbesteding gehouden, maar die was mislukt. Op die aanbesteding kwam alleen een ongeldige inschrijving binnen en een inschrijving die op de verkeerde manier is ingediend. Het restauratieplan ligt er al wel, dat is opgesteld door Rotmans Architecten.

De Domtoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd en heeft eens in de 50 jaar groot onderhoud nodig. Dit blijkt uit inspecties die de Monumentenwacht in 2015 heeft uitgevoerd. De Monumentenwacht Utrecht inspecteert de Domtoren jaarlijks. Op verzoek van de gemeente Utrecht is de Domtoren in 2015 uitgebr

©Wikicommons 2018 / Pepijntje

eider geïnspecteerd aan de binnen- en buitenkant. De Monumentenwacht noemt de onderhoudstoestand van de Domtoren ‘matig’. Daarom is groot onderhoud nodig.

Het Rijk heeft via het Erfgoedparelfonds van de provincie maximaal  € 4 miljoen beschikbaar gesteld, onder voorwaarde van gelijke matching door de provincie. De gemeente is met de provincie in gesprek over deze provinciale bijdrage. Voor het resterende bedrag wordt een beroep gedaan op de gemeente en worden aanvullende subsidiemaatregelen onderzocht.  Daarnaast zal een beroep worden gedaan op particuliere fondsen en crowdfunding.
Het meeste werk moet gebeuren in de lantaarn, het deel van de toren tussen 70 en 95 meter hoogte. Hier gaat het vooral om het consolideren (hecht en duurzaam maken) van cultuurhistorisch waardevol materiaal dat grotendeels nog stamt uit de originele bouwtijd (1382) en het vervangen van natuursteenelementen. De eerste (0-40 meter) en tweede geleding (40-70 meter) zijn in betere staat. De aanpak daar laat zich het beste omschrijven als ‘blokje eruit, blokje erin’.

redactie Auteur

Geef een reactie