Universiteit Utrecht gaat catering opnieuw aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Universiteit Utrecht gaat catering opnieuw aanbesteden

Dit collegejaar verloopt het contract met de huidige cateraar (Sodexo). De inkoopafdeling van de Universiteit gaat een aanbesteding uitzetten. Dat doet de Universiteit omdat de catering verlies draait en de catering niet behoort tot de kerntaken van de Universiteit. Tot 2012 deed de Universiteit van Utrecht de catering in eigen beheer. Het kwaliteit van het eten in de mensa was een decennialang een geliefde bron van spot in talloze universiteitsbladen. In 2012 is de catering overgegaan naar Sodexo waarmee de mensa zich niet meer onderscheidt van reguliere bedrijfscatering.

Voor de aanbesteding zo ver is gaat de universiteitsraad eerst een onderzoek doen naar wat studenten belangrijk vinden. De Universiteitsraad gaat erop toezien dat de mening van de student wordt meegewogen tijdens het zoeken naar een geschikte cateraar voor de universiteit. In deze medezeggenschapsraad zitten naast 12 medewerkers van de universiteit ook 12 studenten.

Utrecht heeft een studenten mensa sinds 1934. Deze werd ingesteld door de rector magnificus en beheerd door de faculteiten van het U.S.C (Universitair Studenten Corps). We zouden het nu een quasi-inbesteding noemen. Studenten kregen daar lunch en diner voor circa de helft van de prijs in een gewoon restaurant “voor en door studenten”. Het doel ervan was om “aan alle studenten de gelegenheid te geven om op een centraal gelegen punt tegen uiterst lage prijzen de koffiemaaltijd te gebruiken.

Tip voor belangstellenden:

Bij Europese aanbestedingen gebruikt de Universiteit Utrecht altijd de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO NL) opgestelde duurzaamheidscriteria. Duurzaamheidsaspecten spelen een belangrijke rol in de selectie van (potentiële) leveranciers en hun producten of diensten. Zie ook: https://www.uu.nl/organisatie/duurzame-uu/bedrijfsvoering/inkoop

De opdracht staat nog niet op TenderNed.

Bron: Vereniging Vuur. 27 maart 2017

Bron afbeelding: Het Vaderland, 9-3-1934 via Delpher.nl

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *