Units tijdelijke opvanglocatie Eindhovenseweg 50 Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Units tijdelijke opvanglocatie Eindhovenseweg 50 Eindhoven

Voorgenomen locatie aan de Eindhovenseweg 50. Foto: Google Streetview

De gemeente Eindhoven gaat op zeer korte termijn een tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie (TGO) realiseren voor 300 asielzoekers/statushouders op de Eindhovenseweg 50 voor de duur van tenminste vijf jaar. Tot dat doel wil zij tijdelijke units volledig ingericht kopen en geleverd/aangesloten krijgen op locatie volgen een eigen technisch Programma van Eisen. De opdracht in deze aanbesteding betreft enkel de koop, levering en aansluiting van de volledig ingerichte tijdelijke units met eventueel het
woonrijp maken van het terrein. Alle overige verplichtingen om de TGO te realiseren zijn voor rekening en risico gemeente. Dit betreft:
• Het aanvragen en verkrijgen van vergunningen (o.a. omgevingsvergunning en vergunning brandveilig gebruik), inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden en documenten.
• Bouwrijp maken van het terrein, inclusief grondwerkzaamheden en aanpassing van nutsvoorzieningen.
• Inhuizen.
• Het beheren en onderhouden van de tijdelijke huisvesting incl. de installaties gedurende de gebruiksfase.
• Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid op en rond bouwrijpwerkzaamheden.
• bouwcommunicatie met als doel werkzaamheden af te stemmen met door de werkzaamheden geraakte omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen), ambulance, brandweer, bevoorradingsverkeer en afvalinzamelaar.
• Het (coördineren van de) aansluiten van de tijdelijke units op de door de opdrachtgever aan te vragen NUTS aansluitingen.

De te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van ca. 23 maanden en gaat in op maandag 19 augustus 2024. Aanbestedende diensten een versnelde procedure toepassen bij dwingende spoed, veroorzaakt door gebeurtenissen die niet te voorzien waren door de aanbestedende dienst. De plotselinge toename in opvangcapaciteit (NDR: ????) bij het COA voldoet aan deze criteria van onvoorzienbaarheid en dwingende spoed.  Hoewel de procedure versneld wordt uitgevoerd, blijft de aanbestedende dient zich inzetten om een eerlijke en transparante aanbesteding te waarborgen. Alle potentiële marktpartijen krijgen een gelijke kans om hun inschrijvingen in te dienen, en de versnelde procedure zal in overeenstemming zijn met de principes van non-discriminatie en gelijke
behandeling. De geraamde waarde van de opdracht bedraagt naar verwachting €6.000.000,- inclusief herzieningsclausule.

Bron: Tenderned zondag 30 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341267

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 2 juli 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *