Uitvoeringsbegeleiding cultuurtechnisch werk 2021/2025 Zwijndrecht – Aanbestedingsnieuws

Uitvoeringsbegeleiding cultuurtechnisch werk 2021/2025 Zwijndrecht

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Zwijndrecht heeft het voornemen om de volgende cultuurtechnische werkzaamheden in het binnenstedelijk gebied van de gemeente Zwijndrecht uit te voeren:

  • vervangen bestaande beschoeiingen;
  • herstellen of vervangen keermuren;
  • riet maaien (nat maaien) in watergangen;
  • verzamelen en verwijderen drijfvuil uit watergangen.

Ten behoeve van bovenstaande werkzaamheden is de gemeente Zwijndrecht op zoek naar een dienstverlener, die deze werkzaamheden kan begeleiden tijdens de uitvoering (directie en toezicht).
Doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met een dienstverlener voor het begeleiden van de uitvoering van cultuurtechnisch werk binnen de gemeente Zwijndrecht, op basis van de UAV 2012, met de volgende kenmerken:
maken van duidelijke afspraken;
slagvaardig werken;
hoog kwaliteitsniveau;
goede samenwerking met de opdrachtgever.

De omvang van het totaal aan deelopdrachten binnen de raamovereenkomst, per kalenderjaar, wordt ingeschat op een bedrag van €50.000,-. De werkzaamheden van de deelopdrachten binnen de raamovereenkomst waarop moet worden toegezien zijn de volgende:
a. Vervangen bestaande beschoeiing
De gemeente Zwijndrecht heeft ca. 80 km oevers in beheer. Hiervan is ca. 53 km voorzien van beschoeiing. Per jaar wordt ca. 1,7 km aan beschoeiing vervangen en/of gerepareerd.
b. Herstel of vervangen keermuren
De gemeente Zwijndrecht heeft in totaal ca. 75 keermuren in beheer, waarvan er gemiddeld ca. 3 per jaar worden hersteld of vervangen. De keermuren bevinden zich langs watergangen, wegen en taluds.
c. Riet maaien (nat maaien) in watergangen
De gemeente Zwijndrecht heeft ca. 63,5 km aan binnenstedelijke watergangen, waarvan de
gemeente zelf ca. 25,2 km in beheer en onderhoud heeft.

d. Verzamelen en verwijderen drijfvuil uit watergangen
Iedere 8 weken ruimt de gemeente Zwijndrecht het drijfvuil uit de secundaire watergangen.
Bovendien wordt het drijfvuil bij belangrijke duikers om de 3 à 4 maanden opgeruimd. Na
hevige regenval wordt deze activiteit extra uitgevoerd.

 De raamovereenkomst treedt in werking op 28 juli 2021 en loopt tot 31 december 2022 met een optie tot eenzijdige verlenging van één maal twee jaar. De overeenkomst eindigt derhalve van rechtswege op 31 december 2022, met een mogelijke uitloop tot 31 december 2024.  Deze opdracht bestaat uit een dienst en wordt derhalve middels een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een dienst op de markt gezet conform de Aanbestedingswet 2012. Gunningscriterium: Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned 10 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227319

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *