Uitvoerende partijen nieuwbouw SPILcentrum Eckart Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen nieuwbouw SPILcentrum Eckart Eindhoven

Deze aanbesteding heeft betrekking op de nieuwbouw van SPILcentrum Eckart, te Eindhoven. Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs, hierna te noemen SKPO, heeft het voornemen een overeenkomst aan te gaan voor de realisatie van de nieuwbouw van een SPILcentrum (SPelen, Integreren, Leren) in Eindhoven van circa 2.500 m2 BVO. Het project betreft een volledige nieuwbouw. De nieuwbouw biedt een gezamenlijke huisvesting aan basisschool De Tweelingen en kinderopvang
Billies, waardoor doorlopende ontwikkellijnen in nauwe samenwerking met elkaar gerealiseerd kunnen worden. Beide organisaties zijn toe aan nieuwe huisvesting, daar de huidige gebouwen sterk verouderd en verslechterd zijn.

De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een nationale niet-openbare procedure. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In fase 2 worden de vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen.

Het werk betreft de nieuwbouw van het SPILcentrum  aan de Weegschaalstraat in Eindhoven. Het gebouw huisvest basisschool De Tweelingen (ca. 1.500 m2) en vier groepen bij kinderopvang Billies (ca. 480 m2). De nieuwbouw dient ter vervanging van twee basisscholen uit de bouwperiode 1960-1970, die naast technisch verouderd niet meer aansluiten bij de visie op ontwikkeling van kinderen van beide organisaties. Binnen het nieuwe SPILcentrum kan de onderlinge samenwerking tevens versterkt worden ten behoeve van het bieden van doorlopende ontwikkellijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Naast de ruimten van beide organisaties is er een gymzaal (ca. 500 m2) in het ontwerp opgenomen. De oplevering van het gebouw staat op 5 december 2022 gepland. De projectorganisatie is traditioneel, het project zal worden uitgewerkt tot een Technisch
Ontwerp / Bestek.

De opdracht behelst in hoofdzaak het realiseren van het project. Voor de uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden
gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:

  • Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken inclusief terreininrichting, alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
  • Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
  • Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.

De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel. De gunning vindt plaats op basis van het EMVI-criterium: de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). 

Bron: Tenderned 3 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226809

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *