Uitvoerende partijen Alma College Almelo – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen Alma College Almelo

Foto: Google Streetview

Stichting Carmelcollege, CSG Het Noordik en openbare scholengemeenschap Het Erasmus gaan een onderwijskundige samenwerking aan als duurzaam vmbo Almelo onder de naam het ‘Alma College’. Het samengaan van drie scholen naar één heeft als doel om een sterk vmbo in Almelo te bieden. Het Alma College wordt ingepast in een bestaand schoolgebouw van de vmbo opleidingen van het Pius X College en Het Noordik. In totaal zullen er circa 1.000 leerlingen onderwijs op deze locatie gaan volgen. Vanaf schooljaar 2022/2023 biedt het Alma College acht van de tien vmbo-profielen aan:
Kenmerken van het project zijn:
Locatie: C. van Renneslaan 35-37 te Almelo
Gebruik: vmbo-school met praktijklokalen en gymzalen
Omvang: 13.987 m² bvo
Het bestaande gebouw (voorbouw en zijvleugels zijn uit 2007, achterbouw uit 1967 (verbouwd in 2007)) moet geschikt gemaakt worden voor de acht vmbo profielen, zonder de omvang daarbij te vergroten. Hiervoor moet het gebouw opnieuw worden ingedeeld, verduurzaamd (veel is al gebeurd in 2007) en wordt het installatietechnisch gemoderniseerd, zodat het grotendeels kan voldoen aan huidige Frisse Scholen Klasse B.
De profielen HBR en M&T ( Horeca, bakkerij en Recreatie en Mobiliteit en Transport) bevinden zich momenteel nog niet op de locatie en zullen ingepast moeten worden. 
Naast de inpassing dient het gehele gebouw ook verduurzaamd te worden.
De gymzalen blijven tijdens de bouw in gebruik. De voorbouw blijft tijdens een deel van de bouw in gebruik als tijdelijke huisvesting van de onderbouwleerlingen van het Pius X College en Het Noordik. Het project omvat 2 bouwfasen:
o Fase 1 is verbouwing van de achterbouw;
o Fase 2 is verbouwing voorbouw, aula en techniekhal.
De overallplanning is erop gericht om na het sluiten van de bouwteamovereenkomst (begin januari 2022) te starten met de engineering (uitwerken Definitief Ontwerp (DO) met technische omschrijving tot uitvoeringsgerede stukken). Direct aansluitend wordt, bij overeenstemming tussen de opdrachtgever en de bouwteampartner, de bouwteamovereenkomst omgezet in een aannemingsovereenkomst. Omwille van het krappe tijdsbestek kan besloten worden om over te gaan tot één of meerdere voor-opdrachten. Start van de sloop/bouw is gepland in januari 2022. Oplevering begin augustus 2022 en ingebruikname van de hernieuwde school eind augustus 2022. 

Voor de in de aanbestedingsdocumenten omschreven werkzaamheden is een indicatief budget beschikbaar voor bouwkundige, partiële sloop-, terrein- en installatietechnische werken van ongeveer: €7.000.000,- directe bouwkosten, exclusief btw. De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure zoals omschreven in de Aanbestedingswet 2012. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In fase 2 worden vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen.

Bron: Tenderned donderdag 23 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238915

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *