Twenterand houdt aanbesteding aanleggen huis- en kolkaansluitingen riolering en graven proefsleuven – Aanbestedingsnieuws

Twenterand houdt aanbesteding aanleggen huis- en kolkaansluitingen riolering en graven proefsleuven

Twenterand is een gemeente met veel woningen, bedrijven enz. die allemaal met een huis- en/of kolkaansluiting aangesloten zijn op de riolering. Het komt regelmatig voor dat deze huis- en kolkaansluitingen aangelegd, vervangen of gerepareerd moeten worden. De gemeente is op zoek naar bedrijven die dat kunnen en willen doen. Daarom begint de gemeente in oktober 2021 met de aanbesteding aanleggen, repareren en vervangen van huis- en kolkaansluitingen riolering en het graven van proefsleuven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij de gemeente. Dat kan tot 7 oktober.

Gemeenten kunnen voor veel werkzaamheden waarvoor een bedrijf moet worden ingehuurd niet zo maar een bedrijf kiezen. Dat moet via een zogeheten aanbesteding. Bij zo’n aanbesteding maakt een opdrachtgever (in dit geval de gemeente) bekend dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en vraagt daarvoor bedrijven om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder meer welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. In het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid staat welke regels de gemeente precies hanteert bij een aanbesteding. Bij de aanbesteding die in oktober van start gaat, gaat het dus om het aanleggen, repareren en vervangen van de huis- en kolkaansluitingen op de riolering en het graven van proefsleuven. Het gaat met name om het vervangen en repareren van defecte rioolaansluitingen van woningen en bedrijven en incidenteel om het aanleggen van rioolaansluitingen voor nieuwe gebouwen. De proefsleuven die gegraven moeten worden zijn bedoeld om te inventariseren waar de kabels en leidingen van de nutsbedrijven liggen.

Foto: Pixabay.com

De planning

De planning van de aanbesteding is als volgt;

  • Verzenden uitnodiging deelname aanbesteding 26 oktober 2021
  • Indienen vragen t.b.v. nota van inlichtingen 8 november 2021
  • Nota van Inlichtingen 10 november 2021
  • Indienen inschrijving 23 november 2021
  • Voorlopige en definitieve gunning werkzaamheden 25 november resp. 8 december 2021

Bron: Twenterand, 22 september 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *