TUe moet stukken aanbesteding asbestsanering bekend maken – Aanbestedingsnieuws

TUe moet stukken aanbesteding asbestsanering bekend maken

De Technische Universiteit Eindhoven moet de stukken van een aanbesteding voor asbestsanering bekend maken. De Technische Universiteit oordeelde zelf dat dat niet nodig was, omdat de selectieleidraad al op TenderNed bekend is gemaakt. De appelant stelt echter in de rechtszaak dat bij het opstellen van de opdracht voor asbestsanering en renovatie medewerkers van het adviesbureau, dezelfde medewerkers betrokken waren.

©ZaZ 2017

Dusseldorp was volgens berichtgeving in onder meer het Eindhovens Dagblad  in elk geval betrokken zowel de initiële constatering van de asbest, als (blijkens onder meer TenderNed) het verwijderen ervan. Dusseldorp was, blijkens het gunningsbericht, 1 van de 2 inschrijvers op de opdracht, die met een envelop ten burele van de inkopers moest worden ingeleverd bij de receptie van het Traversegebouw van de TU/e.

Of Dusseldorp daarnaast ook betrokken is geweest bij het opstellen van het advies, moet blijken uit het WOB-verzoek. Zeker is wel dat het selectiedocument onder meer vraagt naar “Ervaring met renovatiesloop op een stadslocatie en/of campusomgeving”, waarbij onder campus moet worden verstaan: “Universiteitsterrein, waarop voorzieningen voor studenten, medewerkers en derden aanwezig zijn.”

Bij de Nota van Inlichtingen wordt nog gevraagd, of ook de eventuele onderaannemers aan alle eisen uit par. 4.4 van de selectieleidraad (en dus ook de Campus-eis) moeten voldoen en dat blijkt het geval. Zonder eerdere ervaring met renovatiesloop in een campusomgeving kan een (onder)aannemer natuurlijk niet zomaar asbest verwijderen op de campusomgeving van de Technische Universiteit Eindhoven.

De Raad van State gaat in de uitspraak uit van de derogerende werking van het aanbestedingsrecht op een WOB-verzoek. “Zoals de Afdeling heeft overwogen in de uitspraak van 28 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:888 is in de Aanbestedingswet een aan de Wob derogerende regeling opgenomen. Derhalve dient op grond van artikel 2:57 van de aanbestedingswet te worden beoordeeld of aan het verzoek kan worden voldaan. Indien op grond van de Aanbestedingswet geen weigeringsgronden bestaan, wordt het verzoek aan de Wob getoetst.”

Het college dient alsnog te onderzoeken welke aan de totstandkoming van de aanbesteding ten grondslag liggende documenten onder hem berusten, waaronder in ieder geval de correspondentie tussen de Dusseldorp en TU/e valt, en te beoordelen of deze documenten geheel of gedeeltelijk openbaar kunnen worden gemaakt. Voorzover het college deze niet openbaar maakt, dient het aan te geven op welke grondslag openbaarmaking wordt geweigerd.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:1808

Zie ook:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/documenten/akid/d85a4be529ba5e8fea58828676f9b30b/pageId/D909B/huidigemenu/aankondigingen/da/false/cid/223283/cvp/join

https://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/start-sanering-hoofdgebouw-waarschijnlijk-eind-juni/

 

en een filmpje “Vertraging renovatie hoofdgebouw TU/e door vondst asbest”
https://www.youtube.com/watch?v=lo9P0u1G18g

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *