Touringcarvervoer t.b.v. Stichting Yuverta – Aanbestedingsnieuws

Touringcarvervoer t.b.v. Stichting Yuverta

©ZAZ

Stichting Yuverta is begin 2021 ontstaan vanuit een fusie van drie organisaties. Voor alle drie de organisaties geldt dat de schoollocaties zelf (decentraal) verantwoordelijk zijn voor het organiseren van touringcarvervoer. Alle 53 locaties hebben ieder afzonderlijk van elkaar een eigen budget die ze kunnen benutten voor het inzetten van touringcarvervoer. Iedere locatie
heeft ook een eigen verantwoordelijke die is aangewezen als eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de dienstverlening aan de betreffende schoollocatie. De huidige bestelsituatie is bij elk van de drie fusiepartners anders. Het is de wens van de aanbesteder is  het leveren van touringcarvervoer betreft het vervoer voor leerlingen en/of studenten vanuit alle 53 locaties van één reis tussen nader te bepalen bestemmingen. Dit kunnen zowel dagritten zijn als brengen-halen ritten. Normaliter betreft het reizen binnen Nederland maar het kunnen ook trips naar het buitenland betreffen. Aanvullend kan een schoollocatie verzoeken aan de inschrijver om entreekaarten te regelen bij een bestemming naar keuze.
1. Bij een dagrit blijft de touringcar de gehele reis ter beschikking van de groep die vervoerd wordt. Hiervoor geldt dat de groepsreis aanvangt met het instappen van (de eerste) passagier(s) en eindigt bij het uitstappen van de (laatste) passagier(s) op de uiteindelijke eindbestemming. De aanvang en beëindiging vindt op dezelfde kalenderdag plaats.
2. Bij een brengen-halen rit wordt de groep die vervoerd wordt gebracht en later opgehaald door de touringcar, met mogelijk een repeterend karakter. De touringcar blijft niet ter beschikking van de groep die vervoerd wordt. 

De aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een raamovereenkomst te sluiten, in het kader waarvan gedurende twee jaar, met een optionele verlenging van maximaal twee keer één jaar, opdrachten voor de levering van touringcarvervoer kunnen worden geplaatst. De verwachtte ingangsdatum is 1 april 2022. De geraamde waarde van de raamovereenkomst is €3.500.000,-. De opdrachtgever is gerechtigd de raamovereenkomst te beëindigen als deze voor het einde van de overeengekomen contractduur de genoemde waarde aan opdrachten in het kader van deze raamovereenkomst heeft besteed. Opdrachtgever zal geen kosten of schadevergoeding verschuldigd zijn aan opdrachtnemer/leverancier. Er is gekozen voor het volgen van een openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 27 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245090

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *