Toiletliften in Utrecht voor genderneutraal plassen

Utrecht installeert nieuwe openbare toiletten ter vervanging van de plaskruizen, waar alleen staand geplast kan worden. Vier Utrechtse stadsparken krijgen permanente toiletvoorzieningen. De binnenstad krijgt vier verzinkbare toiletliften die geschikt zijn voor zowel mannen als vrouwen. De verzinkbare toiletliften zijn daarnaast volgens verantwoordelijk wethouder Kees Geldof, “een forse verbetering voor de uitstraling van de openbare ruimte.”

De verzinkbare urinoirs worden geproduceerd door het bedrijf Urilift. De liften verschijnen alleen ‘s nachts, “als het nodig is”. In Amsterdam staan de uriliften al, onder meer op de Dam, sinds 2016. Speciaal voor de gemeente Utrecht maakt de fabrikant de urinoirs nog genderneutraler. Ook de aanduiding heren en dames wordt vervangen door de termen “wc”en “urinoir”. Ook is de eenheid voorzien van een gelegenheid om -ook weer genderneutraal- baby’s te kunnen verschonen.

©Urilift 2017

De Urilift is een gepatenteerde uitvinding en er is dus ook maar 1 leverancier van beschikbaar. Het is als het ware een “gat in de markt”, wat het tegelijk onmogelijk maakt om de urinoir grootschalig in te kopen, zonder dat je naar de leverancier toeschrijft. Je handelt dan als inkopende overheid al gauw in strijd met artikel 2.76 sub 5 Aanbestedingswet 2012 waarin is opgenomen dat de aanbestedende dienst niet naar octrooien, merken, enzovoort mag verwijzen. 2):

Het is onvoldoende dat de aanbesteder verwijst naar de bescherming van het object van aanbesteding door een intellectueel eigendomsrecht. De aanbestedende dienst moet ook bewijzen dat het strikt noodzakelijk is dat de betrokken opdracht slechts door die betreffende ondernemer kan worden uitgevoerd. (HvJEG 18 mei 1995, Commissie/Italie)

Reuze knots natuurlijk want als een ondernemer eindelijk een wereldoplossing heeft bedacht voor een gigantisch maatschappelijk probleem, moet iedere leverancier een gelijke kans maken op datzelfde revolutionaire idee nog eens opnieuw uit te vinden want anders zijn alle idee-loze ondernemers zielig. Wat moet je dan, als de regelgeving knetterhemeltjegestoord is en je je er toch aan moet houden?

Pianoo adviseert dan om functioneel te specificeren. Dat komt erop neer dat de inkoper niet moet vragen om luxaflex maar om duurzame “raamtextielweringbeschutting of zoiets”.  De opdracht moet dan zo neutraal worden opgesteld dat ook andere leveranciers een kans maken.  Leuk, maar je loopt dan het risico dat je een zwerfkei krijgt als je vraagt om een avontuurlijke waterglijbaan voor in het pierenbadje. De klant is koning en krijgt wat ie vraagt. Het einde van het liedje is dat het gat in de markt niet of maar heel weinig wordt afgenomen, ook als er een grote behoefte aan bestaat. Tot dat een ander een vergelijkbare oplossing heeft bedacht als wat het octrooi omschreef en de opdracht groot uitgezet kan worden, kan de opdracht niet worden uitgeschreven.

Komend voorjaar verwacht de gemeente de nieuwe voorzieningen in het Julianapark en Voorveldsepolder op te leveren, vóór de start van het recreatieseizoen. De voorzieningen in Lepelenburg en Wilhelminapark komen in de loop van 2018 beschikbaar in verband met nog te doorlopen procedures. Omwonenden, belangengroepen en bezoekers worden betrokken om tot een goede inpassing van de sanitaire voorzieningen te komen. De gemeente gaat nog onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ook toiletvoorzieningen te realiseren in het Griftpark en het Máximapark. Wel vier uriliften. Sjonge jonge.

Zie ook:

www.urilift.nl 

https://urilift.nl/

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/nieuwe-openbare-toiletten-in-binnenstad-en-stadsparken/

https://www.pianoo.nl/over-pianoo/vakgroepen/vakgroep-aanbestedingsrecht/visie-aanbesteden-van-unieke-leveringen-diensten-werken/case-1

redactie Auteur

Comments

  ijs

  (januari 3, 2018 - 4:50 pm)

  Met de kennis van het gebeurde met de Velomoveramp in Eindhoven die exact weergeeft dat de wet niet werkt, zou je mogen verwachten dat een kenniscentrum hier op inspringt en de minister voor deze situatie handvatten geeft voor een aanpassing in die vermaledijde Brusselse wetgeving. Maar nee, zoals wel vaker bij grote instanties, valt men over een probleem, staat op, en gaat vergaderen over hoe ze de volgende keer over een probleem kunnen vallen. Het is exact hetzelfde probleem, met hopelijk niet dezelfde afloop want dan moet de Utrechter lang zijn plasje ophouden. Voor wie meer over Velomove wil weten, google wijst u de weg.

  vastgoedmeisje

  (januari 3, 2018 - 6:57 pm)

  Handig zo’n genderneutrale baby verschoontafel die alleen ‘s nachts uit de grond opduikt voor na het stappen.
  Is dat voor onze staatspedofielen?

Laat een reactie achter bij vastgoedmeisje Reactie annuleren