TNO geeft Keolis duurzaamheidskeurmerk – Aanbestedingsnieuws

TNO geeft Keolis duurzaamheidskeurmerk

Keolis is geklommen naar trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Hiermee laat het bedrijf zien dat zij  kansen bieden aan mensen die moeite hebben om een baan te vinden.
De PSO ladder is een keurmerk van TNO, waarin je als organisatie laat zien wat je doet voor mensen die moeite hebben om werk te vinden. Bijvoorbeeld door mensen aan te nemen met een beperking of mensen die nu een uitkering krijgen. Daarnaast koopt Keolis bewust in  bij organisaties die PSO gecertificeerd zijn. Trede 2 is het een-na-hoogste niveau op de ladder. Het betekent dat Keolis beter presteert dan 75% van de bedrijven die ongeveer even groot zijn.
“We werken vanuit het motto ‘Iedereen telt mee.’

Yvonne van Wilpe, HR-manager bij Keolis

Keolis laat verder weten hier actief aan te werken in alle Keolis regio’s.  “We creëren bewust meer banen voor bestaande functies, maar ook nieuwe functies voor mensen die moeite hebben om een baan te vinden. Zoals een project waarin we statushouders opleiden tot buschauffeur en medewerkers opleiden in de clean teams. Daarnaast bieden we stageplaatsen aan en kopen we bewust in bij andere PSO-gecertificeerde organisaties.”

Meer informatie over inclusief werkgeverschap bij Keolis vind je hier.

©Keolis, 2019

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd  kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. Dit wordt de ‘directe bijdrage’ genoemd. Daarnaast worden de inkopen van producten en/of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en SW-bedrijven omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan dit deel van de omzet heeft meegewerkt. Dit wordt de ‘indirecte bijdrage’ genoemd.

Met dit laatste komt de ketenstimulering op gang. De directe- en indirecte bijdragen worden bij elkaar opgeteld tot een totale sociale bijdrage. Een auditor van een Certificerende instelling voert vervolgens een onafhankelijke toetsing uit. De auditor kijkt niet alleen naar het percentage medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van het totale personeelsbestand, maar toetst ook of de organisatie zorgvuldig omgaat met de medewerkers (kwalitatieve eisen).

Iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de online meetlat van MijnPSO leggen maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens het formele kader voor de audit (toetsing). Lees hier meer over wat de PSO exact meet.

Keolis/TNO, 21 mei 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *