Tilburg gaat aanbesteding uitzetten voor verplaatsing busstation – Aanbestedingsnieuws

Tilburg gaat aanbesteding uitzetten voor verplaatsing busstation

Medio december wil Tilburg de bussen verplaatsen naar het tijdelijke busstation aan de noordzijde van het spoor. Dit wordt het startmoment voor aanvang van de daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting van de stationsomgeving. Bij deze werkzaamheden zal het Tilburion-gebouw, een studentenflat, worden gesloopt. De Spoorlaan zal voor een gedeelte opnieuw worden ingericht, het nieuwe busstation worden aangelegd en het nieuwe Stationsplein zal zijn vorm krijgen.

De gemeenteraad van Tilburg moet beslissen over een uitvoeringskrediet van € 15.930.000 voor de (her)inrichting van de Spoorlaan, het busstation en het Stationsplein-Zuid, het voorstel wordt 26 juni behandeld in de Themacommissie Vestigingsklimaat van de gemeenteraad. Beschikbaarstelling  van het uitvoeringskrediet is gewenst om tijdig te kunnen starten met de verdere uitwerking en aanbesteding en eind dit jaar met de uitvoering. Hiermee worden ook extra omrijdkosten van de busmaatschappij voorkomen.

In deze kosten zijn ook opgenomen:

  • De sloopkosten voor het Tilburion
  • De (reeds gerealiseerde) aanleg van het tijdelijk busstation inclusief de extra omrijdkosten voor de busvervoerder
  • De voorbereidings-, realisatie- en PAK kosten van het busstation, Spoorlaan en het Stationsplein
Bron: Tilburg, 19 juni 2017

De ontwikkeling en inrichting van de Spoorzone draagt volgens het college bij “aan het Vestigingsklimaat van de stad. De inrichting van het nieuwe plein en de Spoorlaan is er op gericht de verbinding tussen de binnenstad, het station en de Spoorzone te versterken. Zowel de automobilist, fietser en voetganger als de reiziger die met het openbaar vervoer Tilburg bereikt moet op het plein en de Spoorlaan het gevoel krijgen in de binnenstad te worden ontvangen.”

Er is een kans dat, gezien de economische groei met bijbehorende ontwikkelingen in de markt,  de aanbesteding tot realisatie hoger uitvalt dan begroot. Het college schat die kans echter niet zo groot: “De kostenramingen worden opgebouwd uit realistische marktconforme prijzen. Deze worden dan ook regelmatig opnieuw geïndexeerd. De laatste jaren blijkt dat door het aanbesteden in concurrentie de aanbestedingsbedragen juist veel lager uitvallen en er een voordeel behaald wordt. De kans dat dit risico zich voordoet, schatten wij daarom laag in.”

Bron: Tilburg, 19 juni 2017

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *