Tijdelijke woningen Sneek (ontwikkeling) – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke woningen Sneek (ontwikkeling)

Afbeeldin: © Gemeente Sneek

Aan de Pim Mulierstraat 7 in Sneek bevindt zich een terrein dat tot eind 2022 dienst deed als paardensportcentrum. De gemeente Súdwest-Fryslân is eigenaar van het terrein en wil het beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van tijdelijke woonruimte voor verschillende doelgroepen. Het gaat onder meer om mensen die niet in aanmerking komen voor een reguliere huurwoning en starters die een plek voor zichzelf zoeken. Voor die ontwikkeling is de gemeente op zoek naar een marktpartij die de realisatie, exploitatie en het beheer van 150 tijdelijke woningen gaat verzorgen conform de door ons vastgestelde uitgangspunten.

De gemeente is op zoek naar (een combinatie van) een ontwikkelaar, bouwbedrijf en/of leverancier van tijdelijke woningen  die 150 circulaire en demontabele woningen op het terrein realiseert, beheert en exploiteert. De woningen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit voor permanente bouw. Uitgangspunt is exploitatie voor 15 jaar op deze locatie. De gemeente blijft eigenaar van de grond vanwege de strategische ligging in de stad en de ligging ten opzichte van Harinxmaland. Om een marktpartij te selecteren en contracteren, organiseert de gemeente een uitgifteprocedure, gebaseerd op de concurrentiegerichte dialoog. De aanbestedingsprocedure is in drie fasen verdeeld. In de eerste fase, de selectiefase, worden maximaal drie gegadigden geselecteerd die een uitnodiging ontvangen voor de tweede fase. In de tweede fase vindt er een dialoog plaats met de drie geselecteerde marktpartijen waarin de businesscase en de visie van de indiener wordt besproken. Op basis van de dialooggesprekken kan de gemeente nadere eisen en/of wensen stellen. In de derde fase, de gunningsfase, worden de geselecteerde gegadigden uitgenodigd om een inschrijving met een plan van aanpak in te dienen. In dat plan van aanpak werkt de inschrijver uit hoe hij invulling geeft aan de eisen, wensen en doelstellingen van de gemeente.

Het perceel, waarvoor een huuraanvullend opstalrecht wordt verleend, wordt geleverd in de staat waarin het zich
bij overdracht bevindt. Bouw- en woonrijp maken wordt gedaan door de winnende inschrijver. De exacte omvang
van het perceel wordt in samenspraak afgestemd tijdens de dialoog. Het uitgeven van een huuraanvullend opstalrecht is in beginsel niet aanbestedingsplichtig. Om deze uitgifteprocedure op een gelijkwaardige en transparante wijze plaats te laten vinden, heeft de gemeente gekozen voor een uitgifteprocedure gebaseerd op de concurrentiegerichte dialoog. De procedure kan op onderdelen afwijken van de in hoofdstuk 4 van de Algemene richtlijn werken 2016 beschreven procedure.

Bron: Tenderned donderdag 6 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338769

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 7 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *