Tijdelijke woningen in huur (prefab woonunits) – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke woningen in huur (prefab woonunits)

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen(IMG)  is op 1 juli 2020 opgericht (de TCMG is hierin opgegaan), om als onafhankelijk bestuursorgaan alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging af te handelen. De afdeling Acuut Onveilige Situatie (AOS) behandelt aanvragen van acuut onveilige situaties m.b.t. de constructieve veiligheid van een gebouw of bouwwerk. Het AOS-team beoordeelt niet of de oorzaak is gelegen in bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg. Er volgt dus ook geen besluit over schadevergoeding. Het betreft een Quick-response-team dat direct na een melding contact zoekt met de melder, binnen 48 uur na de melding ter plaatse de onveilige situatie heeft beoordeeld en binnen 48 uur zorgt voor een (tijdelijke) veiligstelling van bewoners indien er daadwerkelijk sprake is van een acuut onveilige situatie. Gemiddeld komen er 13 meldingen per week binnen. Het team wordt bij de beoordelingen ondersteund door bouwkundig en/of constructieve ingenieurs van een extern ingenieursbureau. Er wordt gewerkt in een piketdienst. De feitelijke veiligstelling wordt uitgevoerd door een gecontracteerde aanbieder en op zo’n manier dat er niet langer sprake is van een direct veiligheidsrisico voor bewoners, omwonenden of andere personen.

Vanwege een acuut onveilige situatie ten gevolge van een aardbeving, komt het voor dat bewoners van een bepaald gebied uit hun eigen woning moeten vertrekken, maar het woonerf niet kunnen verlaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een actieve veehouderij. Voor deze situatie wordt een tijdelijke woning (woonunits) geplaatst bij het woonhuis zelf voor de tijdelijke huisvesting van deze bewoners. Het gaat om mogelijke locaties in de volgende gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noardeast-Fryslân, Noordenveld, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Tynaarlo, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde. Verwacht wordt dat de komende jaren nog regelmatig tijdelijke woningen ingezet zullen worden, daarom is een overeenkomst met een leverancier nodig.

De opdracht omvat het op afroep leveren in huur van een standaard tijdelijke woning (bestaande uit schakelbare woonunits) die op een tijdelijke fundering wordt geplaatst waarbij de woonunits wordt aangesloten op alle NUTS voorzieningen en de tijdelijke woning woonklaar wordt gemaakt. De tijdelijke woning dient flexibel vergroot te kunnen worden met extra woonunits. Na afloop van de huurperiode dienen de woonunits te worden afgevoerd.
Tot de opdracht behoort tevens het onderhoud van de tijdelijke woning tijdens de huurperiode alsook diensten voor het opheffen van storingen en bij calamiteiten.
Het doel van de opdracht is om in geval van een acuut onveilige situatie door schade aan de woning, de bewoner een veilige tijdelijke woonruimte te bieden.
De opdrachtgever maakt op dit moment geen gebruik van een overeenkomst, maar gezien de opdrachtwaarde is een aanbesteding nodig. Opdrachtgever wenst met één inschrijver, op basis van de Economisch meest voordelige
Inschrijving (EMVI, op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) een overeenkomst te sluiten.

De Aanbestedende dienst is van plan over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een initiële looptijd van twee jaar met, éénzijdig door de aanbestedende dienst uit te oefenen, tweemaal de optie tot verlenging met maximaal één jaar.
Ook na afloop van de looptijd van de overeenkomst zal de nadere overeenkomst op basis waarvan de opdrachtnemer woonunits (de tijdelijke woning(en)) geplaatst heeft kunnen doorlopen. Op basis van hetgeen is bepaald in de nadere overeenkomst worden de huur en de diensten voortgezet.
De Aanbestedende dienst gaat uit van een geraamde totale opdrachtwaarde van €1.000.000,-
(exclusief btw) voor de maximale looptijd van vier jaar, inclusief de opties op verlenging.
Het verwachte aantal te plaatsen tijdelijke woningen is vier per jaar. De gevolgde procedure is de Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 16 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233195

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *