Terrein- en groenonderhoud door RWS gehuurde panden

Een der locaties in Haarlem
Foto: Google

De aan te besteden opdracht  betreft het dagelijks beheer van de terreinen rond het van het Rijksvastgoedbedrijf gehuurde (kantoor)panden, waarvoor Rijkswaterstaat de facilitaire verantwoordelijkheid heeft. Onder dagelijks beheer wordt verstaan het onderhouden van buitenruimten waaronder het schoon en sneeuwvrij houden van wegen, verwijderen van mos- en aangroei van wegen en het uitvoeren van onderhoud aan tuinen, beplanting, bomen (snoeien), grasvelden, waterpartijen, sloten en fonteinen, alsmede het volgens voorschrift schoonhouden van in deze buitenruimten geplaatste kunst.

De opdracht is verdeeld in 3 percelen. Perceel 1 omvat het noorden en westen van het land, het gaat hier om locaties in Utrecht, Leeuwarden, Lelystad, Rijswijk, Haarlem, Rotterdam en Delft. Perceel 2 geldt het zuiden en oosten in het land met locaties in Middelburg, Arnhem, Maastricht, Den Bosch, Roermond, Goes, Hengelo en Eindhoven. Perceel 3 zijn KNMI locaties in de Bilt, Lopik en Vaals. Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen.

RWS gaat de overeenkomst aan voor de duur van vier jaar met voor de opdrachtgever een optie tot verlenging van maximaal twee keer één jaar.

Bron: Tenderned 5 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/182208

 

redactie Auteur

Geef een reactie