TenneT ontwikkelt samen met leveranciers innovatieve zeekabel – Aanbestedingsnieuws

TenneT ontwikkelt samen met leveranciers innovatieve zeekabel

Veertig procent van de elektriciteit in Nederland zal in 2030 afkomstig zijn van windparken op zee. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Naast de reeds geplande acht netaansluitingen van 0,7 Gigawatt (GW) zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee netaansluitingen van 2 GW op zee worden aangelegd. Drie extra 2 GW offshore netaansluitingen in het LanWin- en Balwin-gebied zullen de capaciteit van TenneT’s offshore netaansluitingen in Duitsland tot 2030 opvoeren tot meer dan 17 GW. Een 2GW offshore-netaansluiting bestaat echter nog niet. Innovatie is nodig en TenneT heeft kabelleveranciers gevraagd om deze ‘next level’ onderzeese kabelsystemen te ontwikkelen.

©Tennet 2020

TenneT heeft 8 kabelleveranciers gecontracteerd om een nieuw onderzees kabelsysteem te ontwikkelen. Dit nieuwe kabelsysteem is nodig voor de geplande 2GW offshore-netaansluitingen in Nederland (IJmuiden Ver) en in Duitsland (LanWin en Balwin) die een nieuwe standaard vormen voor de aansluiting van offshore-windmolenparken. Een 525 kV HVDC geëxtrudeerd (kunststof geïsoleerd) onderzees kabelsysteem voor een 2GW capaciteit  is momenteel nergens ter wereld toegepast. Het ontwikkelingsprogramma moet resulteren in een gecertificeerd kabelsysteem dat TenneT kan toepassen in de projecten IJmuiden Ver, BalWin en LanWin en in projecten met hetzelfde vermogen en dezelfde spanning. Hierdoor worden de kosten gereduceerd en de ruimtelijke impact geminimaliseerd.

De deelnemende leveranciers zijn:

  • Hellenic Cables SA (Griekenland)
  • LS Cable & System Ltd (Korea)
  • Nexans Norway AS (Norway)
  • Ningbo Orient Wires & Cables Co., Limited (NBO) (China)
  • NKT HV Cables AB (Zweden)
  • Prysmian Powerlink (Italië)
  • Sumitomo Electronic Industries, Ltd (Japan)
  • Zhongtian Technology Submarine Cable Co., Limited (ZTT) (China)

“Het is zeer positief om te zien dat meerdere internationale kabelleveranciers deelnemen aan dit programma. Het laat zien dat de sector graag samen wil innoveren om te komen tot een nieuwe standaard voor onderzeese kabelsystemen die de kosten voor de maatschappij aanzienlijk reduceert”, zegt Marco Kuijpers, directeur Offshore Projecten van TenneT.

Om 2GW offshore-netwerkaansluitingen te koppelen aan het onshore netwerksysteem is een nieuw gecertificeerd kabelsysteem nodig. Dit kabelsysteem verbindt een 2GW-platform met een landstation. Om het benodigde 2GW vermogen te transporteren is een onderzees kunststof geïsoleerd kabelsysteem nodig dat werkt op een spanningsniveau van 525 kV DC. Alle deelnemende kabelleveranciers ontwikkelen en testen het kabelsysteem binnen het tijdsbestek van de 2GW-projecten en TenneT staat gedurende het gehele proces in nauw contact met hen. TenneT verwacht dat de ontwikkeling van het 525 kV DC onderzeese kabelsysteem in het voorjaar van 2022 zal resulteren in een gecertificeerd kabelsysteem. Het ontwikkelingsprogramma stelt zowel de ontwikkelaars als TenneT in staat om op tijd en kostenefficiënt een nieuw kabelsysteem op te leveren.

De noodzaak om dit onderzeese kabelsysteem te ontwikkelen is afgeleid van de verwachting dat het de productie- en installatiekosten zal verlagen. Niet alleen voor het kabelsysteem zelf, maar ook voor het gehele netconcept, inclusief het High Voltage Direct Current (HVDC) offshore platform en het HVDC landstation. TenneT verwacht met de gebundelde installatie een aanzienlijke kostenreductie te realiseren. Naast een verlaging van de installatiekosten wordt ook een verlaging van de baggerkosten verwacht, omdat alle kabels in een enkele sleuf kunnen worden gelegd. Deze aanpak leidt ook tot minder platformen en landstations. Dit is niet alleen financieel interessant, maar zorgt er ook voor dat TenneT minder uitstoot veroorzaakt. Daarmee beperkt TenneT de gevolgen voor de ruimte en het milieu.

TenneT is voortdurend op zoek naar stappen in de energietransitie die kunnen bijdragen aan de offshore-doelen van veilig en kostenefficiënt transport van offshore-windmolenparken. Gezien de toename van de omvang van het windpark IJmuiden Ver en de afstand tot het dichtstbijzijnde aansluitpunt is besloten om het ‘nieuwe’ 525 kV 2GW-netconcept toe te passen. Dit is een logische stap na de aanleg van acht standaard AC-aansluitingen met een vermogen van 700 MW, waardoor het totale geïnstalleerde vermogen aan offshore wind dat door TenneT is aangesloten in 2030 alleen al in Nederland 9,6 GW bedraagt. TenneT heeft al veel ervaring met DC-projecten in Duitsland.

Bron: Tennet, 20 april 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *