TenderNed Release 4 juli maakt innovatieve aanbestedingen zichtbaar – Aanbestedingsnieuws

TenderNed Release 4 juli maakt innovatieve aanbestedingen zichtbaar

Vandaag, 4 juli heeft TenderNed een nieuwe release doorgevoerd. De release houdt rekening met het verplicht digitaal aanbesteden per 1 juli 2017. Daarnaast is de procedure van het “innovatiepartnerschap” voor innovatieve aanbestedingen nu als procedure beschikbaar in TenderNed.

Standaard Ja
Vanaf 1 juli 2017 is digitaal aanbesteden verplicht voor alle Europese aanbestedingen. De optie om de inschrijvingen digitaal te ontvangen staat daarom nu standaard op ‘Ja, met TenderNed’. Deze functionele aanpassing geldt voor Europese én nationale aanbestedingen. De aanbestedende dienst behoudt de mogelijkheid een andere optie te selecteren.

Bron: Max Pixel http://maxpixel.freegreatpicture.com/music
Sluitingstijdstip zichtbaar
Achter de sluitingsdatum van een aanbesteding komt naast de dag van sluiting ook het exacte tijdstip van sluiting te staan. Bij een niet-openbare procedure kan dit de uiterlijke termijn zijn voor het indienen van de aanmelding of inschrijving, afhankelijk van de fase waarin de procedure zich bevindt. Bij andere procedures betreft het de uiterlijke termijn tot het indienen van de inschrijving. Deze toevoeging geldt ook voor de geïmporteerde aanbestedingen.

Desinteresse
De statusnaam ‘Ongeïnteresseerd’ is gewijzigd naar ‘niet ingeschreven’ of ‘niet aangemeld. Deze statusnaam heeft betrekking op ondernemingen die zich niet hebben aangemeld of ingeschreven op een aanbesteding. De statusnaam is aangepast omdat die niet altijd representatief is voor de situatie (bijvoorbeeld wanneer een onderneming niet tijdig heeft kunnen inschrijven, maar wel degelijk geïnteresseerd is).

Innovatiepartnerschap

De vorig jaar nieuw geïntroduceerde procedure innovatiepartnerschap kunt u nu ook in TenderNed selecteren als procedure. Deze procedure volgt dezelfde stappen als de niet-openbare procedure. Ondernemingen hebben eerst de mogelijkheid om zich aan te melden, waarna de aanbestedende dienst een selectie maakt van gegadigden. De geselecteerde ondernemingen worden vervolgens uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

Onderhands gegund

Bij de onderhandse procedure is het nu mogelijk om de aankondiging van een gegunde opdracht te publiceren. Dit is een uitzondering die alleen bestemd is voor speciale-sectorbedrijven. Bij het publiceren van de aankondiging is een extra veld opgenomen waar zij het PB/S nummer (publicatienummer) kunnen invoeren. Met dit nummer wordt verwezen naar een gerelateerde

Rectificaties voor 15-10-2016

Er is een correctiescherm geïmplementeerd voor aanbestedende diensten die een gewijzigde opdracht willen publiceren (SF20) op een aanbesteding die vòòr 15 oktober 2016 is afgerond. Met de invoering van de nieuwe Europese aankondigingsformulieren (V9) zijn meer velden verplicht gesteld bij het invoeren van contactpunten. Wanneer één of meerdere van deze verplichte velden niet door de aanbestedende dienst zijn ingevuld, is het nu mogelijk in een correctiescherm de ontbrekende velden alsnog in te vullen.

Voorlopige wordt voorgenomen

De statusomschrijving ‘Voorlopige gunning’ is gewijzigd naar ‘Voorgenomen gunning’. De daadwerkelijke gunning vindt namelijk pas ná de bezwaartermijn plaats. Deze tekstuele aanpassing is zichtbaar in de dashboards van aanbestedende diensten en ondernemingen.

Zie het document ‘Verbeteringen TenderNed 4 juli 2017’ (PDF) voor een uitgebreidere beschrijving van de verbeteringen.
Meer over Verplicht digitaal aanbesteden (PIANOo.nl)
Meer informatie over het innovatiepartnerschap (PIANOo.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *