Technisch schoonmaken GVB – Aanbestedingsnieuws

Technisch schoonmaken GVB

Het gemeentelijk vervoerbedrijf GVB van Amsterdam heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de technische schoonmaak van GVB-stations. Het gaat hierbij onder meer om de reiniging van liften, roltrappen en dergelijke. De aanbesteding bestaat uit 2 percelen: voor technische schoonmaak en reiniging van het ballastbed. Blijkens de aanbestedingsdocumentatie gaat het ook om een tweejaarlijkse reiniging van noodtunnels, begroeiïng en graffiti..

GVB wil voor beide percelen een Overeenkomst sluiten met een looptijd van drie (3) jaar. GVB heeft door middel van een optie de mogelijkheid de Overeenkomst maximaal viermaal te verlengen met een periode van 1 jaar. De aanbesteding is recentelijk gerectificeerd, waarmee de uiterste inleverdatum is uitgesteld. Zouden er de dato publicatie nog 28 uiterste inleverdata zijn, op het moment van publiceren van dit artikel heeft de inschrijver nog 49 dagen de tijd.

Zie voor de gerectificeerde versie:

Aankondigingenplatform (tenderned.nl) (240869)

En de oorspronkelijke aankondiging:

Aankondigingenplatform (tenderned.nl) (239830)

© GVB 2018

Onder technische schoonmaak wordt het reinigen van objecten verstaan die een directe relatie tot de technische staat en werking hebben. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de periodieke (maandelijkse-, drie maandelijkse-, halfjaarlijkse, jaarlijkse) dieptereiniging van stationstoegangen, -wanden -kappen, -lichtlijnen, -liften, -liftschachten, -roltrappen, -perron -technische ruimten, -ballastbed, het verwijderen van graffiti (tevens onderdeel van het Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam) etc.

Bron: TenderNed, 20 oktober 2021

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *