Tauw werkt samen met RWS voor integrale projecten – Aanbestedingsnieuws

Tauw werkt samen met RWS voor integrale projecten

TAUW heeft in de combinatie met Iv-Infra, HKV en APPM een samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten met Rijkswaterstaat getekend voor de beide percelen Planuitwerking & Contractvoorbereiding en Technisch Advies. Hiermee is de combinatie de komende drie jaar, met mogelijk een verlenging tot een jaar, partner van Rijkswaterstaat voor de uitvoering van grote integrale projecten en uitdagende vervangingsopgaves. Met de overeenkomst SROK Ingenieursdiensten zet Rijkswaterstaat in op een intensieve en evenwichtige samenwerking met marktpartijen om zo bij te dragen aan haar duurzaamheidsdoelen: duurzame gebiedsontwikkeling en in 2030 energieneutraal zijn en circulair werken.

De combinatie Iv-Infra, TAUW, HKV en APPM heeft zowel perceel 1 als perceel 2 gegund gekregen. Perceel 1 betreft de Planuitwerking en Contractvoorbereiding integrale projecten op het gebied van weg- en waterbouw in alle fasen van planvorming tot beheer en onderhoud. Bij perceel 2, Technisch Advies, staat de directe toegang tot gespecialiseerde kennis en kunde op 17 technische onderwerpen centraal. Iv-Infra is penvoerder voor beide percelen.

De combinatie Iv-Infra, TAUW en HKV werkt al lange tijd goed met elkaar samen; we zijn hierin complementair aan elkaar en succesvol.

“Als partners binnen de vorige raamcontracten hebben we de afgelopen jaren met plezier samengewerkt en dit nu uitgebreid met onderaannemer APPM […] Als partijen vullen we elkaar goed aan en werken we aan projecten op vrijwel het gehele spectrum van de ingenieursdiensten. Wij kijken weer uit naar mooie, uitdagende samenwerkingsprojecten!”
TAUW-adviseur Jan-Kees de Vries.

TAUW heeft de afgelopen jaren binnen de combinatie met Rijkswaterstaat samengewerkt aan zowel integrale projecten als specialistische diensten. Jan-Kees: “Wij zijn trots dat we met ons brede dienstenpakket een bijdrage mogen leveren aan de opgaven van nu voor de infrastructuur van de toekomst.”

Foto: BeeldbankRWS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *