Commissie Advies 196: tijdens marktconsultatie onderhands contracteren niet transparant

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een nieuw advies uitgebracht. Een aanbestedende dienst heeft een marktconsultatie gehouden voor het inrichten van een IT-systeem. De marktconsultatie was bedoeld om ideeën aan een aantal leveranciers voor te leggen, om te bepalen of de aanbesteder met die ideeën op de goede lijn zat. De klager klaagt erover, dat tijdens de marktconsultatie de […]