Sweco ontwikkelt kunstgras systeem – Aanbestedingsnieuws

Sweco ontwikkelt kunstgras systeem

Een consortium bedrijven, met daarin naast Sweco ook Senbis Polymer Innovations, Antea Sport, EdelGrass en TenCate Grass, hebben de opdracht gekregen om een volledig composteerbaar kunstgrassysteem te ontwikkelen. Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport wil met deze aanbesteding een goede oplossing realiseren voor het afvalprobleem van huidige kunstgrassystemen, waarbij microplastics in het milieu terecht komen. Begin 2021 wil het consortium een testveld installeren.

De opdracht verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemen RVO, namens het Ministerie van Volkgsgezondheid, VWS. Het RVO erkent volgens Sweco “de kracht van zowel het voorstel als het consortium” .
Senbis Polymer Innovations richt zich op de ontwikkeling van biopolymeren voor de textiel- en grasgarens,
Sweco verzorgt alle milieuanalyses en richtlijnen die nodig zijn voor het ontwikkelen van een product met ecologische claims.
Antea Sport zal de ontwikkelingen sturen met betrekking tot installatie,
TenCate Grass richt zich op garenextrusie en
EdelGrass op het weven van het systeem.

©Zaz 2017

Het voorafgaande haalbaarheidsonderzoek werd onlangs succesvol afgerond, zo laat Sweco weten in het persbericht.

Uit het onderzoek bleek dat er een groot marktpotentieel bestaat voor het composteerbare kunstgrassysteem genaamd GreenMaxx. Deze wordt gemaakt van volledig natuurlijke producten, zoals zetmeel uit mais. Dit kunstgrasveld kan aan het einde van zijn functionele levensduur worden verzameld en naar een industriële composteringsinstallatie worden gebracht waar het volledig zal worden gecomposteerd. De compost kan vervolgens worden gebruikt als bijvoorbeeld bodemmeststof. Naast de ambitie dat het bio kunstgrasveld volledig recyclebaar en circulair moet zijn, heeft het consortium de ambitie om ook het micro-plastic probleem van kunstgras in zijn directe omgeving aan te pakken, door te werken met biologisch afbreekbare polymeren.

Het ministerie van VWS wil de problematische afvalverwerking van huidige kunstgrasvelden snel oplossen en vraagt het consortium om eind 2020 met een werkend alternatief te komen. In de komende periode wordt in vier iteraties gezocht naar het juiste recept. Begin 2021 wil het consortium een testveld installeren.


SBIR

Aanbestedingsnieuws vond de opdracht op TenderNed terug. Het blijkt niet te gaan om een reguliere aanbesteding maar om een SBIR (Small Business Innovation Research).  Die is op touw gezet door het team Valorisatie en Sectoren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en volgens de aanbestedingsdocumentatie namens het Ministerie van VWS.

Het sbir-instrument van de RVO kent drie fases, zo concludeert het CPB dat er ook nog een internationaal vergelijkend onderzoek naar deed.
1. een haalbaarheidsonderzoek;
2. een ontwikkelingsfase en
3. een vermarktingsfase.

Door die fasering is een aanbestedende dienst niet verplicht het product af te nemen

Met een dergelijke SBIR research opdracht kan zonder aanbesteding rechtstreeks aan de ontwikkelaar gegund worden, althans volgens RVO. Volgens inkoop- en aanbestedingsexpertisecentrum PIANOo is een SBIR hetzelfde als een Pre Commercial Procurement. Volgens RVO zelf wordt SBIR “op Europees niveau PCP genoemd”.

Bij PCP moet het echter gaan om een product dat nog niet op de markt te verkrijgen is, hetgeen niet geldt voor kunstgras. Blijkens de aanbestedingsdocumentatie is er in de ” eerste fase “ van de SBIR wel 2,8 miljoen beschikbaar voor de deelnemers. Aangezien het gaat om een dienst als het verrichten van onderzoek in opdracht, is hier normaalgesproken een drempelwaarde van €139.000,-

Volgens de innovatiekoffer zijn er wel verschillen. Die zijn echter niet juridisch maar inkooptechnisch van aard. Bij een SBIR is er in tegenstelling tot bij het PCP-traject geen onderscheid tussen de testfase en de onderzoeksfase. Volgens de innovatiekoffer zijn SBIR-trajecten uitgezonderd van de aanbestedingsrichtlijn. Omdat de term niet specifiek in de Aanbestedingsrichtlijn voorkomt, terwijl de nieuwe aanbestedingsrichtlijn wel een specifiek innovatiepartnerschap heeft benoemd, denkt de redactie van Aanbestedingsnieuws niet, dat dat nog steeds zo geldt.

 

Zie ook:

Hardenberg start MOA voor de vervanging gras naar kunstgras

Echt gras is groen

Ook Belgen niet blij met wat ze hebben: kunstgras bij RvS bevochten

Kunstgrasvelden Den Bosch naar Antea Groep

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *