“Suikerzijde LVV” gemeente Groningen – Aanbestedingsnieuws

“Suikerzijde LVV” gemeente Groningen

Impressie: © Gemeente Groningen

Met de aanleg van de “De Suikerzijde LVV” komt er een nieuwe verbinding voor fiets en voetgangers tussen de binnenstad en de toekomstige wijk, de Suikerzijde. Deze verbindingsroute gaat  met een tunnel onder de westelijke ringweg en het spoor naar Roodeschool door. Het project ” De Suikerzijde LVV” is onderdeel van de fietsverbinding tussen de binnenstad en de nieuwe wijk “de Suikerzijde” en loopt langs het Hoendiep. Voor de realisatie van het aan te besteden werk zijn de werkzaamheden in hoofdlijnen onder te verdelen in de volgende onderdelen:

 • Ontwerpwerkzaamheden;
 • Verkeersmaatregelen/Bereikbaar houden van het gebied voor weggebruikers;
 • Grondwerk;
 • Aanleg verhardingen;
 • Aanleg onderdoorgang (voor fietsers en voetgangers) met spoordragend deel en verkeersdek Laan 1940-1945;
 • Aanleg faunapassages;
 • Aanleg leuningwerk;
 • Aanleg trappen;
 • Aanleg groen;
 • Aanleg vogel- en vleermuiskasten;
 • Aanleg verlichting;
 • Aanleg markering, bebording en voertuigkering;
 • Coördinatie netbeheerders;
 • Aanvragen VOBT (Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen);
  Omgevingsmanagement; coördineren/afstemmen van werkzaamheden en belangen van een breed scala aan stakeholders, klachtenafhandeling, geven van informatie aan diverse partijen en andere geïnteresseerden.

Voor de ontwerpwerkzaamheden dient conform de RLN00414-1 (Beoordelen constructieve veiligheid bestaande Baanlichamen) een ingenieursbureau ingeschakeld te worden die volgens de Erkenningsregeling van ProRail erkend is in de branche Ingenieursbureaus met de daarvoor van toepassing zijnde categorie.
– Voor werkzaamheden aan of nabij de railinfrastructuur dient een ondernemer ingeschakeld te worden die volgens de Erkenningsregeling van ProRail erkend is in de branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers met de daarvoor van toepassing zijnde categorie.

De uiterste opleveringsdatum voor het werk is 02 december  2024. De aanbestedende dienst organiseert een aanbesteding volgens de Europese niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie). Op deze aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) hoofdstuk 3 van toepassing. De aanbestedingsprocedure is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase; de selectiefase, worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd, die daarna in de tweede fase; de inschrijvingsfase, uitgenodigd worden een inschrijving te doen. De inschrijvingsfase wordt nader beschreven in de inschrijvingsleidraad, welke te zijner tijd aan de geselecteerde gegadigden zal worden verstrekt.

Bron: Tenderned vrijdag 24 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239073;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *