Stem van Krimpen kritisch over beprijzing onderhoud openbare ruimte – Aanbestedingsnieuws

Stem van Krimpen kritisch over beprijzing onderhoud openbare ruimte

Fragment Krimpen ©SVK 2022

De raadsinformatiebrief over de gunning van de aanbesteding integraal onderhoudscontract van de openbare ruimte is voor Stem van Krimpen aanleiding tot het stellen van kritische schriftelijke vragen. Winnaar van de aanbesteding zijn de buitenruimtespecialisten Verkuil&Moree.

 

Het onderhoudscontract van de openbare ruimte kost ruim 1,5 ton meer dan is begroot. Dat bericht de lokale partij op zijn website. De vragen van SdK richten zich niet zozeer op de budgetoverschrijding op zich. De partij heeft twijfels over de budgetoverschrijding daar er een externe adviseur betrokken is bij de totstandkoming van de aanbesteding.

Voor zover Aanbestedingsnieuws weet komt het niet veel voor dat raadsleden kritisch zijn op de kosten van externe deskundigen, alhoewel deze inderdaad hoog en onverklaarbaar kunnen zijn. Aanbestedingsrecht is ook niet ingesteld op uitbesteding van de inkoop. Een duidelijk voorbeeld waarbij de externe adviseur eerder in twijfel werd getrokken vanwege de budgetoverschrijdingen was eerder bij de bouw van het stadhuis in Den Helder toen raadsleden een bouwkostenraming onder handen namen. Daarover postte Aanbestedingsnieuws toen een hele reeks artikelen: Zie onder meer: Adviseur stadhuis Den Helder krijgt spreekverbod  en Den Helder verbouwt stadhuis nu voor €8,8 miljoen en Commissie Den Helder wil voor 9 miljoen volledige renovatie stadhuis

Raadslid Lingen ziet de uitgave voor het bedrag in het perspectief van de veel kleinere bedragen waar de meeste debatten in de raad zich op toespitsen.

“Een aantal dingen zijn opvallend. Een aanbesteding waarbij een extern adviseur betrokken is geweest waar dan achteraf veel geld bij moet is op zijn zachtst gezegd, opvallend. Ook opvallend is dat in het raadsvoorstel twee verschillende bedragen genoemd staan en het verschil niet duidelijk is.
[…]
Ik kan mij nog goed herinneren dat ik eerder mij de blaren om mijn tong heb moeten praten om een bezuiniging van € 35.000 terug te draaien. Hierdoor, door het Voorzieningenfonds kunnen volwassenen met een wat kleinere beurs in coronatijd tegen gereduceerde tarieven blijven sporten, naar de bieb gaan en cultuur bezoeken. Daarom verbaast het onze fractie dat nu dit bedrag, dus €160.000, er met groot gemak doorheen gejast lijkt te worden.

“Inmiddels is in aanvulling op onze vragen ook door een andere fractie een aantal  kritische vragen gesteld,” vult Lingen aan. “Inmiddels lijkt het erop dat er meer aan de hand is, maar dat zal blijken uit de antwoorden op onze schriftelijke vragen. We blijven kritisch en houden vinger aan de pols, zeker als het om dit soort onvoorziene bedragen gaat.
Wilma Lingen, raadslid voor Stem van Krimpen

Aanbestedingsnieuws vond de vragen terug via de raadsinformatie.

We hebben een aantal vragen:
1. Klopt onze constatering dat de overige 3 organisaties nóg hoger geoffreerd hebben? Zo nee, kunt u uitleggen waarom de keuze dan alsnog op Verkuil & Moree is gevallen?
2. Waarom is, om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s binnen de gemeentelijke financiën, dit onderzoek uitbesteed aan een externe adviseur?
3. Hoe komt het dat de externe adviseur dit, uiteindelijk onjuiste advies heeft gegeven? Immers, de gegeven redenen (van o.a. marktwerking en stijgende materiaal- en loonkosten) voor het hoger uitvallen van de kosten zijn niet verrassend te noemen.
4. Wat zijn de kosten geweest van deze externe adviseur?
5. In de alinea over de financiën noemt u dat de hoger uitgevallen kosten mede de niet compenseerbare btw van sommige kostenplaatsen omvat. In de begroting van 2022 zien wij enkel het kostenplaatje van de begraafplaatsen terug. Welke kostenposten omvat dit nog meer en waren deze bedragen in de begroting van 2022 opgenomen?
6. Was de externe adviseur bij het opstellen van de directieraming op de hoogte van de niet compenseerbare BTW?
Zo nee, waarom niet?
7. Is voor het bedrag € 141.160 al dekking gevonden in de begroting 2022?

Zie ook:

https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/document/11002068/1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *