Stappenplan voor duurzame kerkgebouwen gepubliceerd

De Provincie Noord/Holland heeft een stappenplan gepubliceerd voor de verduurzaming van kerkgebouwen. Het stappenplan is een handleiding voor alle kerkeigenaren (van overheid/kerkgenootschap) met inkooptips voor onder meer lokaal verwarmen, dichten van kieren, isolatiemaatregelen en gestuurde ventilatie, maar ook voor zonnepanelen. Het rapport is opgesteld door OOM advies in erfgoedontwikkeling.

Het document biedt een aardig inkijkje in het vastgoedbeheer van kerken. Zo blijken houten en gepleisterde gewelven, die in Noord-Holland volgens het plan  zijn ook minder duurzaam dan gemetselde gewelven. Ook tipt het document voor een sterke isolatie van leidingen, tochtwerende borstels en valdorpels. Met kierdichting en tochtwerende voorzieningen kan 10 tot 20% op het energieverbruik worden gespaard. De optimalisatie vraagt om een investering van € 3000,- tot 4000,- met een terugverdientijd van 5 à 7 jaar.

Ook zitten er voorbeelden in van warmtescans, met voorbeelden van warmteverlies door gaten of uitsparingen in het metselwerk of door tochtgaten in verwarmde biechtstoelen.

Met het na-isoleren van een kerk kan gemiddeld 10 tot 30% op het energieverbruik worden bespaard. Veel is afhankelijk van het type en de omvang van de maatregelen. De kosten kunnen daarom sterk uiteenlopen van ca. € 40.000 tot 200.000,-. De terugverdientijd is o.a. afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de temperatuurinstellingen en kan variëren van 20 tot meer dan 100 jaar.

Bron: Noord-Holland, 2 mei 2018

© Noord-Holland 2018, bron: handleiding energiebesparen voor kerken.

redactie Auteur

Geef een reactie