Stadskrant voor Rotterdam opmaken, drukken en verspreiden – Aanbestedingsnieuws

Stadskrant voor Rotterdam opmaken, drukken en verspreiden

Foto: © Gemeente Rotterdam

Op dit moment bestaat de Stadskrant gemiddeld uit vijf  tot zeven pagina’s, afhankelijk van het aantal gebieds- of wisselpagina’s en de themapagina’s. In deze aanbesteding gaat de gemeente, o.b.v. het tabloidformaat uit van circa:
Vier stedelijke pagina’s (per Stadskrant)
Eén wissel- of gebiedspagina (per Stadskrant)
Twintig themapagina’s per jaar
De Stadskrant verschijnt circa 23 tot 25 keer per jaar. In de zomerperiode verschijnen de gebiedspagina’s twee keer niet.
De Stadskrant wordt bezorgd bij alle circa 300.000 Rotterdamse huishoudens, bedrijven en instellingen zonder NEE/NEE-sticker. De huidige Oplage van de Stadskrant is 296.500 exemplaren (per Uitgave) (peildatum 16-7-2021).
Van de inschrijver wordt verwacht dat zij via het prijsformulier
 aangeeft wat de prijs per pagina is. Voor deze inschrijving geldt een plafondbedrag van maximaal €350.000,- per jaar. De initiële overeenkomstduur is één jaar. De begindatum van de overeenkomst ligt naar verwachting op 1 februari 2022 en eindigt van rechtswege op 31 januari 2023 zonder dat
opzegging nodig is. De gemeente kan de overeenkomst acht (9) keer verlengen steeds voor de duur van één jaar. 
Noot der Redactie: Deze fout zien we zelden in aanbestedingsstukken. Wij hebben besloten deze niet te verbeteren omdat wij niet weten of het nu acht- of negenmaal is. 
Op eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst zonder enige beperking van toepassing. Verder behoudt de gemeente zich het recht voor de overeenkomst met een termijn van maximaal drie maanden te verlengen, indien zij de opdracht die het onderwerp is van de overeenkomst opnieuw heeft aanbesteed en er sprake is van uitloop van de aanbesteding als gevolg van gerechtelijke procedures tegen de gunningsbeslissing van de betreffende aanbesteding 

Een Inschrijver moet beschikken over de volgende kerncompetenties:
1. Het opmaken van krantenpagina’s gemeente Rotterdam
2. Het drukken van kleurenpagina’s
3. Het verspreiden van een Huis-aan-huisblad

Voor elke kerncompetentie moet de inschrijver één relevante referentieopdracht indienen. De gemeente selecteert de economisch meest voordelige inschrijving op basis van het gunningscriterium de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.
De gemeente maakt bij de beoordeling van de inschrijving onderscheid tussen de kwalitatieve en financiële aspecten en hanteert daarbij de Value For Money methodiek.

De op te leveren producten moeten voldoen aan de door de gemeente Rotterdam geëiste kwaliteit. De gemeente eist daarom van de inschrijver die voor de gunning in aanmerking komt uiterlijk vier werkdagen na voorlopige gunning van de opdracht – een proefexemplaar van de Stadskrant aan te leveren. Dit op basis van een pdf-document van een recente Stadskrant. Als de kwaliteit van de geleverde proefexemplaar onvoldoende is, krijgt de desbetreffende inschrijver een kans om deze binnen 48 uur te herstellen. De opdrachtgever toetst de kwaliteit op;
• Juiste toepassing huisstijl
• Helderheid van de kleuren
• Helderheid en leesbaarheid van de Rotterdamse huisstijlletter
• Helderheid van de teksten
• Drukkwaliteit van de foto

Bron: Tenderned zaterdag 18 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238611

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *