SP-fractie stelt vragen over aanbesteding mobiele telefoons – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

SP-fractie stelt vragen over aanbesteding mobiele telefoons

De SP-fractie heeft gisteren vragen gesteld naar aanleiding van een recente aanbesteding voor mobiele telefoons. Het gaat onder meer over het vertrouwelijk karakter van gesprekken van medewerkers van de rijksoverheid. De fractie verwacht dat er eisen worden gesteld aan de nieuwe aanbieder in het kader van de vertrouwelijkheid van gespreksgegevens.

Mark Rutte belt Obama, bron: Wikimedia

Hoe kan het worden voorkomen dat die belgegevens onder de Amerikaanse USA Freedom Act vallen? Die wet is de herziene Patriot Act, op basis waarvan ter voorkoming van terrorisme sleepnettactieken worden gebruikt voor afluisteren. Op basis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement hebben ambtenaren recht op privécontact. Zorgen erover zijn gerezen na een overname van rijksleverancier Vodafone door het Amerikaanse Liberty Global.

Vragen van de leden Hijink en Van Raak (beiden SP) aan de Ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbesteding van mobiele telefonie (ingezonden 16 mei 2017). Vraag 1

Wat is uw beleid rondom het opslaan van al dan niet vertrouwelijke gegevens van de rijksoverheid? Vallen belgegevens van medewerkers van de rijksoverheid hieronder?

Vraag 2

Kunt u aangeven waar de huidige aanbieder van mobiele telefonie voor de rijksoverheid gegevens over het belverkeer van medewerkers van de rijksoverheid opslaat?

Vraag 3

Op welke wijze worden eisen gesteld aan de nieuwe aanbieder om te voorkomen dat belgegevens van Rijksmedewerkers onder de USA Freedom Act vallen? Zijn deze eisen vastgelegd in het eisenpakket voor de nieuwe aanbesteding? Zo ja, hoe?1

Vraag 4

Welke eisen werden in de vorige aanbesteding gesteld aan de opdrachtnemer? Is dit in de nieuwe aanbesteding significant gewijzigd?

Vraag 5

Heeft u ontbindingsclausules in de lopende aanbesteding opgenomen voor het geval de dataveiligheid in het gevaar komt? Is de overname van Vodafone door Liberty Global voor u aanleiding geweest hier gebruik van te maken en is uw beleid op enige wijze hierdoor gewijzigd?

Bron: Handelingen II 2016/17, 2017Z06347

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *