SP Enkhuizen stelt vragen aanbesteding jeugdzorg Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

SP Enkhuizen stelt vragen aanbesteding jeugdzorg Noord-Holland

Laatst geupdate op oktober 10, 2018 door redactie

Magriet Keesman van de SP-fractie in Enkhuizen stelt voor de derde keer vragen over de aanbesteding van jeugdzorg in Noord-Holland aan wethouder Luyckx. De inschrijvingstermijn voor de aanbesteding 2019 voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering eindigde 3 september jl. De William Schrikker Groep, Het Leger des Heils en De Jeugdgezinsbeschermers hebben niet ingeschreven op deze aanbesteding en de regio’s, waaronder onder meer Enkhuizen mogelijk verspeend blijft van zorg.

“Hierbij hebben 5 regio’s samengewerkt. De partij wil onder meer weten waarom de raad niet op de hoogte gesteld van de gezamenlijke aanbesteding met 5  andere regio’s. Door een (impliciete) samenwerking kan de controle van de gemeenteraden, die niet samenwerken, onder druk komen te staan. Volgens de fractie wordt de gemeenteraad door deze gang van zaken wordt belemmerd in haar kaderstellende rol. (Is de gemeente het daarmee eens?  Zo nee, waarom niet. Zo ja, waar is het in dit geval misgegaan.)”

Wat betekent het voor de jeugd nu bovenstaande gecertificeerde instellingen niet op de aanbesteding hebben ingeschreven. Wij vragen u de gevolgen voor zowel jeugd in zorg als jeugd die nog in zorg moet in kaart te brengen. Welke problemen verwacht u en hoe gaat u die oplossen.

De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van het rapport van Significant van 1 december 2017 met als titel “Borging continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering”? Zo ja, waarom is de raad niet op de hoogte gesteld van dit onderzoek, van het besluit tot samenwerking bij contractering met 5 andere jeugdhulpregio’s in Noord-Holland en van de geïdentificeerde risico’s ten aanzien van de gecertificeerde instellingen?
2. Waarom is de raad niet op de hoogte gesteld van de gezamenlijke aanbesteding met 5 andere regio’s?
3. Is de voorgaande aanbestedingsperiode geëvalueerd en zo ja, waarom is de raad hier niet van op de hoogte gesteld.
4. Bureau Berenschot heeft in opdracht van de VNG dit jaar een kostprijsonderzoek uitgevoerd.
Klopt het dat in de aanbesteding tarieven staan die lager zijn dan worden geadviseerd in dit rapport? Zo ja, waarom is gekozen voor een lager tarief en is de gemeenteraad hier niet in betrokken? Klopt het dat de administratie- en daarmee de werkdruk wordt opgevoerd? Zo ja, ook hier de vraag waarom dit niet aan de gemeenteraad is voorgelegd.
5. Bent u het met ons eens dat de gemeenteraad door deze gang van zaken wordt belemmerd in haar kaderstellende rol. Zo nee, waarom niet. Zo ja, waar is het in dit geval misgegaan.
6. Wat betekent het voor de jeugd nu bovenstaande gecertificeerde instellingen niet op de aanbesteding hebben ingeschreven. Wij vragen u de gevolgen voor zowel jeugd in zorg als jeugd die nog in zorg moet in kaart te brengen. Welke problemen verwacht u en hoe gaat u die oplossen.

Welke aanbesteding is dat nu?

Enkhuizen ligt in het door het Noord-Hollands Dagblad als groen geduide gebied, waar geen problemen zouden zijn met de aanbesteding. Dus toch problemen?

Enkhuizen ligt ook in het gebied van het samenwerkingsverband van de 7 Westfriese gemeenten; zo bericht het Noord-Hollands Dagblad, zonder te vermelden welke 7 gemeenten dat zijn. Omdat er een gemeenschappelijke regeling is voor de Participatiewet in 7 Westfriese gemeenten: Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Drechterland, Koggeland en Stede Broec. Die 7 gemeenten moeten nog beginnen met een aanbesteding.

In de raadsbrief die het bestuur van Enkhuizen eerder had gestuurd in reactie op vragen over de aanbesteding:

Voor de SED-gemeenten is gekozen voor 1 jaar uitstel en daarmee de nieuwe werkwijze per 1 januari 2020 in te voeren. Dit is een half jaar later dan de overige gemeenten in West-Friesland.

Wie of wat zijn nu die SED-gemeenten? Dat blijken bij leerlingenvervoer: Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland  Maar pin ons er niet op vast. Wie weet is de D van Diemen en de E van Edam… dat moet wel, want SED, dat is dus maar 3 gemeenten, we moeten er 5 hebben volgens de eerder mededeling dat er een samenwerking van 5 is.

De aanbesteding van 25 gemeenten; waaraan de 3 grootste jeugdzorgverleners niet deelnemen en Enkhuizen blijkbaar ook niet, is:

Inkoop Jeugdzorgplus Noord-Holland Noord
Inkoop Jeugdzorgplus Noord-Holland Noord

Uitgeschreven door de Gemeente Alkmaar

Dan is er een aanbesteding

Wmo en Jeugdwet t.b.v. regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland, de Stichting Rijk .

En:

Borging Jeugdhulp 2018 ten behoeve van de Westfriese gemeenten

Gemeente Hoorn

en

Inkoop zorgveld (ambulante) jeugdhulp regio Alkmaar 2018-2019 (2020, 2021)

van de Gemeente Alkmaar

Zie ook

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/een-jeugdcrisisdienst-voor-noord-holland-noord.9582093.lynkx

 

Kortom wij hebben de hele nacht gekwartet met Noord-Hollandse regio’s en gemeentelijke samenwerkingen en kwamen er niet uit en hebben geen verhelderende kaartjes.

Of we alles gehad hebben weten we ook niet. A2 gemeenten, dat kan ook alles wel zijn. Maar dat bleek dan weer Heeze (Nbr). De Buch gemeenten, dat blijken dan weer Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, daarvan vonden we nog geen jeugdzorg aanbesteding, wel voor de backoffice.

Zie ook:

https://westfrieslandoost.sp.nl/nieuws/2018/09/sp-stelt-schriftelijke-vragen-over-jeugdzorg

 

1 thought on “SP Enkhuizen stelt vragen aanbesteding jeugdzorg Noord-Holland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *