Software afvalinzameling gemeente Utrecht – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Software afvalinzameling gemeente Utrecht

foto: Pexels.com

De afdeling Inzamelen, Markten en Havens ( IMH) maakt momenteel gebruik van de softwareapplicatie Clear om de administratie en planning van de afvalinzameling en commerciële contracten te beheren. Deze overeenkomst is eindig en de gemeente wenst met deze aanbesteding tot software voor afvalinzameling te komen. De gemeente ziet de volgende onderdelen waar de oplossing invulling aan dient te geven:
Planning van routematige inzameling voor diverse individuele afvalstromen ten behoeve van containers en minicontainers;
Gebiedsgerichte containerplanning voor diverse afvalstromen
Rechten en inzamelwijze toekennen aan huishoudens
Planning voor inzet materieel en personeel ten behoeve van routeplanning;
Fysiek printen orderbonnen en begeleidingsdocumenten;
Vastlegging en verwerking van weegbruggegevens;
Opstellen factuur/aanleveren van gegevens voor facturatie;
Relatiebeheer en Contractmanagement ten behoeve van bedrijfsafval (incl. genereren van offertes en overeenkomsten).
Voorzien in een klantenportaal ten behoeve van burgers en bedrijven.
Commerciële route inzameling en burgerlijk grofvuil met gebruik van tablets.

Momenteel maakt de gemeente gebruik van geprinte orderbonnen en begeleidingsdocumenten. Gedurende de contractduur en onderdeel van de scope, is het de ambitie deze uit te faseren en over te stappen op digitale begeleidingsdocumenten en de weeggegevens uit te wisselen met verwerkers op basis van de EBA standaard. Daarnaast dient de oplossing gebruiksvriendelijk te zijn en kan functioneel beheer op een eenvoudige wijze worden uitgevoerd. De gemeente wil blijven ontwikkelen, hetgeen betekent dat naast bovenstaande doelen ook andere invullingen en ontwikkelingen deel kunnen uitmaken van de opdracht.
De gemeente voorziet na de start van de opdracht een Proof of Concept (PoC). In het geval de PoC succesvol is, vindt verdere voortzetting va de opdracht plaats en op later tijdstip de oplevering. In het
geval de oplevering wordt geaccepteerd (Acceptatie) eindigt de implementatietermijn en start de gebruiksfase. In het geval de PoC of Acceptatie niet succesvol wordt doorlopen wordt een redelijke termijn tot herstel geboden. In het geval de PoC of Acceptatie na het herstel alsnog niet succesvol wordt
afgesloten heeft de gemeente het recht de overeenkomst te beëindigen en gebruik te maken van de wachtkamerovereenkomst die wordt gesloten met de als tweede geëindigde inschrijver bij deze aanbesteding.

De gemeente gunt de opdracht aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voorafgaand aan deze aanbesteding heeft de gemeente een marktconsultatie uitgevoerd. Deze informatie is gebruikt bij het opstellen van deze aanbesteding.

NDR: Het verslag van de consultatie is niet opgenomen in de aanbestedingsdocumenten, de aanbesteder verkiest te verwijzen naar het Tenderned nummer 300525.  Maar voordat de gegadigde dezelfde zoektocht gaat ondernemen als de redactie, plaatsen wij hier met vriendelijke groeten van Aanbestedingsnieuws de link naar de marktconsultatie. https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219291

Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012. Bij deze aanbesteding wordt een plafondbedrag gehanteerd van €1.000.000,- (excl. BTW). Inschrijvingen met een inschrijfprijs hoger dan het plafondbedrag worden bij inschrijving terzijde gelegd. Opdrachtgever houdt zich het recht voor de plafondprijs aan te passen bij de nota van inlichtingen. 

Bron: Tenderned woensdag 2 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237133

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *