Snippergroenproject Alphen aan den Rijn – Aanbestedingsnieuws

Snippergroenproject Alphen aan den Rijn

Voorbeeld van snippergroen Foto: ©Gemeente Alphen a/d Rijn

Veel gedeelten van het gemeente-eigendom zijn in gebruik bij particulieren. Dat kan zijn door middel van verhuur, bruikleen, mondelinge afspraken of zonder afspraken (‘landjepik’). aanbesteder wil aangaande deze in gebruik genomen perceelgedeelten de juridische situatie in overeenstemming brengen met het feitelijk gebruik. Dit wil Aanbesteder doen door een snippergroenproject te starten. Door gebruik te maken van gegevens, die tijdens het project moeten worden geïnventariseerd, wordt beoordeeld of de gemeentegrond kan worden verkocht of terug in de openbaarheid moet komen. Zo wordt duidelijkheid geboden, zowel voor de bewoners als voor de eigen onderhoudsdienst en worden illegale situaties opgeheven. De gemeente neemt hiermee haar verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder van haar gronden. Voor dit snippergroenproject zoekt de aanbesteder een externe partij die ondersteuning, juridische advisering en tools kan bieden aan de aanbesteder.

Aanbesteder heeft een groep van vier medewerkers, die zich met dit project zullen bezig houden als onderdeel van hun werkzaamheden. Deze medewerkers nemen ook een deel van de dossiers voor hun rekening, maar zullen niet full time aan het snippergroenproject werken. De medewerkers van aanbesteder en opdrachtnemer zullen regelmatig overleg plegen. Daar waar nodig wordt bijgestuurd.

Aanbesteder heeft een drietal uitgangspunten opgesteld voor deze Opdracht.
1. Methodiek om een dergelijk project in zijn geheel te doorlopen:
a) Protocollen aan de hand waarvan het project wordt uitgevoerd;
b) Wijze waarop de in gebruik genomen grond wordt geïnventariseerd;
c) Dossiersopbouw;
d) Standaardbrieven waarmee correspondentie met bewoners wordt gevoerd;
e) Wijze waarop contacten met bewoners worden onderhouden;
f) Wijze waarop eventuele informatiebijeenkomsten worden vormgegeven en begeleid;
g) Personele ondersteuning in de behandeling van de dossiers gedurende het project.

2. Juridisch advisering gedurende het project:
a) Juridische ondersteuning tijdens de behandeling van de dossiers, inclusief het maken van overeenkomsten;
b) Juridisch advisering in dossiers betreffende verjaring;
c) Voorbereiden en behandelen van dossiers in die gevallen, dat bewoners niet willen meewerken aan ontruiming wanneer de gemeentegrond niet kan worden verkocht.

3. Beschikbaar stellen van een tool waarmee het project kan worden uitgevoerd:
a) Deze tool moet permanent beschikbaar zijn voor medewerkers van Aanbesteder;
b) De tool moet eenvoudig de actuele stand van zaken per dossier kunnen tonen;
c) De tool moet het mogelijk maken periodiek rapportages op te stellen over diverse aspecten van het project;
d) De tool moet aansluiten op en gegevens kunnen uitwisselen met het vastgoedsysteem van Aanbesteder (VBS online 3.0). 

De koopovereenkomsten zullen alleen worden gesloten met bewoners die eigenaar zijn van het naastliggend woonperceel. In gebruik genomen gemeentegrond, gelegen naast huurwoningen, zal wel moeten worden geïnventariseerd. Besprekingen met verhuurders of woningcorporaties maken geen onderdeel uit van de opdracht.

Aanbesteder is op zoek naar één  opdrachtnemer, die ruime ervaring heeft met het aanbieden van een projectmethodiek (Plan van Aanpak) en ondersteuning bij soortgelijke snippergroenprojecten, die voor andere Nederlandse gemeenten zijn uitgevoerd. Daarnaast wenst aanbesteder in praktische en juridische zin te worden ondersteund, geadviseerd en ontzorgd.
De uitkomst van het project moet zijn dat er voor aanbesteder en voor bewoners duidelijkheid is wanneer de gemeente snippergroen verkoopt en wanneer gemeentegrond niet als snippergroen is aan te merken en niet wordt verkocht. Aanbesteder verkrijgt hiermee helderheid over de beschikbaarheid van haar eigen gronden en percelen.

Bron: Tenderned 10 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202341

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *