Snel internet komt langzaam op gang in Groningen

In juli 2017 maakte de provincie nog bekend dat Rodin BV glasvezel in het buitengebied van Groningen zou aan gaan leggen. Echt voortvarend blijkt het alleen niet te gaan. Rodin geeft aan dat het alleen glasvezel mag aanleggen in de witte gebieden. D66 in Midden Groningen heeft daar kritische vragen over gesteld. Waar blijft de snelle internetverbinding Ook Dagblad van het Noorden heeft verslag gedaan van het uitblijven van de werkzaamheden. Zonder internet kunnen de koeien niet gemolken worden.

In december 2017 werd een overeenkomst getekend tussen gedeputeerde Patrick Brouns en Peter de Groot van Rodin. Daarop meldde de Nationaal Coördinator Groningen dat Rodin Broadband met samenwerkingspartner Kabel Noord aan de slag gaat. Het project start in de negen aardbevingsgemeenten, te beginnen in de Marne.

De Noordelijke Rekenkamer heeft er desondanks nog niet alle vertrouwen in: “Of dit werkelijk gaat lukken, is echter niet zeker. Blijf daarom de uitvoering van de huidige aanpak nauwlettend volgen door het opstellen van jaarlijkse voortgangsrapportages. Stuur tijdig bij als de aanpak niet verloopt zoals voorzien. Informeer Provinciale Staten jaarlijks over de voortgang van de uitvoering.”

Rodin heeft nog tot 2019 de tijd en heeft €10 miljoen subsidie gekregen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de witte adressen in de 9 aardbevingsgebieden. In totaal is er door de provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de Economic Board Groningen (EBG) samen €40 miljoen voor beschikbaar gesteld. Volgens RTV Noord gaat het om 20.000 adressen. (Red. AN, das €2000 per adres) In heel Noord-Nederland zou het om 60.000 adressen gaan. De Noordelijke Rekenkamer stelt vast dat er in Groningen 13.000 witte adressen zijn.

Volgens de Noordelijke Rekenkamer leidt de subsidietoedeling tot een tweedeling. “Bewoners binnen het aardbevingsgebied zijn tevreden omdat de
aanleg hier snel zal beginnen. Bewoners buiten het aardbevingsgebied zijn ontevreden omdat zij vrezen als laatste aan de beurt te zijn.” Daarom probeert gemeente Westerwolde dit buiten de subsidies om te regelen met het bedrijf Reggefiber, en dat is al aardig gevorderd.

Volgens verantwoordelijk wethouder Jaap Borg mogen we vertrouwen op het werk van de provincie: ‘De provincie heeft recent de aanbesteding voor de aanleg van het netwerk gedaan. Als de schop in de zomer de grond ingaat, dan ben ik heel erg blij.’

©Noordelijke Rekenkamer 2018

Eerder beschreef de Redactie van Aanbestedingsnieuws een catch 22- situatie wanneer een beroep werd gedaan op de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Om daarvoor in aanmerking te komen, moest een aanbesteding worden uitgezet. Maar dat kon nou juist niet, door het falen van de markt was er nu juist een beroep nodig op de algemene groepsvrijstellingsverordening om staatssteun te mogen verlenen omdat een aanbesteding niet mogelijk was. Daarover zegt de Noordelijke Rekenkamer dat het “alternatief”*, toestemming vragen aan de Europese Commissie, niet bij voorbaat onhaalbaar is, in Duitsland is het ook gelukt en dat duurde daar “maar een half jaar” en dat is inderdaad aanzienlijk sneller dan oneindig lang:

Waar de Noord-Nederlandse provincies veel nadruk leggen op het inpassen van hun subsidieregelingen binnen de Algemene  Groepsvrijstellingsverordening,wordt in Duitsland de aanmeldingsprocedure bij de Europese Commissie doorlopen.
Hierdoor hebben de deelstaten meer vrijheid om hun regeling vorm te geven. Een dergelijke aanmeldingsprocedure duurt ongeveer een half jaar. De Duitse casus toont aan dat deze aanmeldingsprocedure een begaanbare weg is.

*Dus in wezen geen alternatief maar een verplichting door het ontbreken van reëel uitvoerbare alternatieven

Het zal wel weer helemaal aan ons liggen. Wat is dan nu het probleem Aanbestedingsnieuws? Als er een markt wordt gecreëerd door het verstrekken van 10 miljoen aan staatssteun dan moet het via de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (maar dat kan dus niet, want dan moet je aanbesteden terwijl er geen markt is) of met toestemming van de EC (maar dat is er dus niet want dat heb je net hardop getamboereerd) en als die 10 miljoen een aanbesteding was dan was er dus wel ineens een markt had iedereen een eerlijke kans moeten maken op een Tender en zijn er geen witte gebieden. Hoe zijn ze uberhaupt ooit aan dat Rodin gekomen. En hoe komt witte gebied-Westerveld dan ineens aan Reggefiber. Is er dan toch een markt? Nou we kunnen maar beter roepen van niet want anders komen ze weer met een boete aan omdat oneerlijk subsidie is verleend zonder aanbesteding. Of misschien moeten we roepen van wel want anders komen ze tot de conclusie dat de aanbesteding oneerlijk zonder tender aan Rodin is verstrekt.

Het is die vermaledijde petitio prinicipii weer waar al sinds Socrates geen oplossing voor is. Je hebt mensen die dat maar niet willen snappen. Die gaan het gewoon toch doen. Ook al je zegt dat het niet kan. Dat komt omdat naar Aanbestedingsnieuws niet goed geluisterd wordt. Een cirkelredenering moedwillig in een wet laten staan is je falen als wettenmaker erkennen. Dat wil dan nog niet zeggen dat een wettenmaker dat ook zelf erkent. Ze kunnen best torenhoge boetes voor staatssteun blijven opleggen, terwijl je aankomt met de mededeling dat hun wet niet kan. Yosarian ondervond dat ook, dat het uiteindelijk maar het beste is om gewoon van het slagveld weg te lopen.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/191385/Snel-internet-in-buitengebied-vertraagd-door-worsteling-van-de-provincie

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/176334/Snel-internet-voor-alle-Groningers-in-2018-is-een-illusie

https://www.noordelijkerekenkamer.nl/images/Documenten/2018-Breedband-internet/NR-20180312_Breedband_internet_Gr.pdf

redactie Auteur

Geef een reactie