Selectie uitvoerende partijen (ver)nieuwbouw Bossche Vakschool OMO – Aanbestedingsnieuws

Selectie uitvoerende partijen (ver)nieuwbouw Bossche Vakschool OMO

Impressie: © OMO

De Bossche Vakschool van “Ons Middelbaar Onderwijs”(OMO) biedt VMBO-onderwijs (basis en kader) aan op haar locatie aan de Hervensebaan 5 te ’s-Hertogenbosch. De deels verouderde huisvesting van de school en de verwachting dat het aantal leerlingen de komende jaren zal stijgen in combinatie met de ambitie van zowel de school als de gemeente om het vmbo-onderwijs in ’s-Hertogenbosch nadrukkelijker te profileren hebben ertoe geleid dat de school in aanmerking komt voor nieuwbouw.

De Bossche Vakschool is ontstaan door het samenbrengen van het voormalig Duhamel College en het Hervion College te ’s-Hertogenbosch. De Bossche Vakschool biedt vmbo basis en kader aan. Het nieuwe gebouw zal onderwijskundige voorzieningen en samenwerking met bedrijven
faciliteren. De huidige onderwijshuisvesting aan de Hervensebaan 5 is niet meer toereikend voor het gewenste onderwijs
, zoals de Bossche Vakschool dit voor ogen heeft en is tevens sterk verouderd.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuwbouwplan door een ontwerpteam in samenwerking met de school, haar gebruikers en OMO.
De Bossche Vakschool is een school voor circa 700 leerlingen, vmbo basis en kader, er is dus veel praktijkonderwijs aanwezig. De school kent de volgende praktijkonderdelen:

  • HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie).
  • Z&W (Zorg & Welzijn).
  • D&P (Dienstverlening & Producten).
  • BWI/PIE (Bouwen, Wonen & Interieur / Produceren, Installeren & Energie).
  • M&T (Motorvoertuigen & Techniek).

De opdracht in deze niet openbare aanbesteding behelst in hoofdzaak het realiseren van de (ver)nieuwbouw. Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder OMO ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De
werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:

  • Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken inclusief terreininrichting, sloop en mogelijk de tijdelijke huisvesting, gefaseerd uitgevoerd. Alsmede de coördinatie van perceel 2, perceel 3 en derden (losse, vaste en vak-inrichting school).
  • Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties, gefaseerd uitgevoerd.
  • Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties, gefaseerd uitgevoerd.

Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel. 

Bron: Tenderned 6 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199570

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *