Selectie Ontwerpteam – Total Engineering – Schoonhovens College en Sporthal De Meent – Aanbestedingsnieuws

Selectie Ontwerpteam – Total Engineering – Schoonhovens College en Sporthal De Meent

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

De Gemeente Krimpenerwaard wenst door middel van deze procedure een opdracht (in één perceel) aan te besteden voor ontwerpadviesdiensten. De scope van deze opdracht betreft het totaalontwerp en advies (Total Engineering) voor de nieuwbouw van het Schoonhovens college en Sporthal De Meent. De opdrachtnemer dient met zijn team over deskundigheid te beschikken op alle disciplines, zoals project coördinatie, architectuur, interieur, kostencalculatie, constructie, installatietechniek, werktuigbouwkunde, kostendeskundigheid, brandveiligheid, duurzaamheid, bouwfysica en IT/data specialisatie. De scope betreft tevens de onderdelen directievoering, toezicht, oplevering en nazorg.  De motivatie voor het niet nader opdelen in percelen ligt in het feit dat op deze wijze de raakvlakken tussen de verschillende ontwerpadviesdiensten beter worden beheerst en de opdrachtgever één aanspreekpunt en verantwoordelijke heeft voor de uitvoering van het project en het resultaat daarvan: het integrale totaalontwerp. Dat komt ten goede aan het project, zonder dat (MKB) bedrijven worden uitgesloten
van deze opdracht. Deze partijen kunnen zich immers in samenwerking met andere partijen aanmelden voor deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

Het Schoonhovens College Vlisterweg en naastgelegen sporthal De Meent krijgen beiden nieuwbouw. De omgeving van beide gebouwen wordt door de gemeente Krimpenerwaard heringedeeld en ingericht. Uitgangspunt is dat beiden weer terugkomen in dit gebied en dat er voor de school geen tijdelijke huisvesting nodig zal zijn. Daarnaast dient de bestaande gymzaal (met een nieuwe bestemming t.b.v. de school) in het plan
te worden geïntegreerd. De bestemming van de kavel moet nog worden gewijzigd in het bestemmingsplan. De gemeente onderzoekt nog of de kavel tevens ruimte zal bieden aan een aantal woningen en dus deels of in zijn geheel ten goede komt aan het project. In de inschrijvingsfase wordt een document met de stedenbouwkundige randvoorwaarden beschikbaar gesteld. De bedoeling is dat het project in 2021 gerealiseerd wordt en dat het inhuizen gereed is in de zomervakantie of in de kerstvakantie van het jaar 2022. Het Schoonhovens College aan de Vlisterweg is de locatie van het Schoonhovens College waar leerlingen terecht kunnen voor een opleiding vmbo-basisberoepsgerichte leerweg of vmbokaderberoepsgerichte leerweg met of zonder lwoo. Onlangs is ook gestart in leerjaar 1 met de gemengde leerweg. Het beroepsgerichte onderwijs van het Schoonhovens College staat in de regio al jaren bekend om zijn kwalitatief goedopgeleide leerlingen.

De nieuwe school zal worden gerealiseerd voor 450 leerlingen en heeft een omvang van 5.400 vierkante m2. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is in 2017 een bedrag van ca. € 9.500.000,- aan stichtingskosten opgenomen voor het project. Dit bedrag zal ten tijde van de realisatie van het project niet toereikend zijn, vanwege de kostenstijgingen ten opzichte van 2017. De gemeenteraad zal worden gevraagd om het (definitieve) krediet beschikbaar te stellen. In de sporthal zal tijdens schooltijden bewegingsonderwijs worden gegeven. Daarnaast zal de sporthal met name ’s avonds en in het weekend (via de gemeente) verhuurd worden aan verenigingen. Voor de nieuwbouw van de sporthal wordt uitgegaan van circa 3.000 m2.  De aannemer wordt in een later stadium gecontracteerd. Tijdens het ontwerptraject wordt nog bepaald of de
aannemer als bouwteampartner aanhaakt gedurende het ontwerptraject, of dat de aannemer na het ontwerptraject op basis van bestek en tekeningen wordt gecontracteerd. De Opdracht van opdrachtnemer wordt daarop al dan niet aangepast.

Bron: Tenderned 19 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187983

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *