Sebastiaansbrug aanbesteding weer vertraagd

Een aanbesteding voor de Sebastiaansbrug in Rotterdam is opnieuw vertraagd. Dat blijkt uit een aankondiging op Tenderned. De opdracht was in de markt gezet met een niet-openbare aanbestedingsprocedure. Met de opdracht moet de Sint Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal in Delft, worden vervangen. Voor deze procedure is slechts één geldige aanmelding ontvangen, de aanbestedende dienst heeft besloten de procedure daarom niet voort te zetten. Wel zal er een nieuwe (openbare) marktbenadering worden gestart, volgens het bericht op Tenderned is dat naar verwachting ca. week 11 of 12 ( dat is van 12 tot 25 maart).

De nieuwe brug wordt in samenwerking gemaakt met de provincie Zuid-Holland en Stadgewest Haaglanden.  De drie partijen dragen volgens Omroep West de kosten samen: Delft veertig procent, de provincie 37,6 procent en de MRDH de rest. Nu hebben 12 omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen het ontwerp, dat niet past bij het historische karakter van de binnenstad.

Voor een eerder ontwerp zijn omwonenden naar de rechter gestapt, omdat ze het ontwerp te hoog en te breed vonden. Verder zijn ze het er niet mee eens dat de brug zwaarder vrachtverkeer mogelijk maakt. De rechter oordeelde toen dat het in strijd was met het bestemmingsplan en de gemeente liet daarop een nieuw ontwerp maken. Voor wie daar op zichzelf al van opkijkt: de belangenvereniging TU Noord is een van die bezwaarmakers tegen de vergunningverlening. In een alternatief ontwerp van professor Dijkstra zou TU-Noord verlost worden van de dagelijkse verkeersopstoppingen op de Julianalaan en Schoemakerstraat. Daarna bleef het bij de gemeente erg stil en inmiddels lijkt het plan in een diepe bureaula verdwenen.

De huidige brug komt uit 1963 en is in slechte staat en vertoont scheuren. De brug is daardoor ook niet geschikt voor de aanleg van de trambaan voor tramlijn 19, die naar Technopolis gaat rijden. De nieuwe brug moet ook weer een Basculebrug worden; met een doorvaarhoogte van 4,5 meter. Daarnaast gaan volgens het ontwerp aanzienlijk wat van de huidige platanen naar de haaien maar daar maken de bewoners zich niet zo druk om want het is hier geen Wageningen maar Delft. Bovendien komt er aan de zijkanten wat klimop en dat is hartstikke groen.

Ontwerp Sebastiaansbrug ©Delft 2017

Dat de aanbesteding is stilgelegd, is niet de eerste keer. In 2016 verscheen een rapport over de eerdere twee aanbestedingen die mislukt zijn, in 2011 en 2014. Beiden waren het gevolg van tijdsdruk en het niet opvolgen van ambtelijk advies door de wethouder. Dat ambtelijk advies van Movares, behelst dat er een engineering en construct opdracht in de markt is gezet in plaats van een meer traditionele aanbesteding.  Ook is het bestek in strijd met het bestemmingsplan. Het rapport zegt daar over:

Tijdsdruk heeft mede gezorgd voor het mislukken van de eerste aanbesteding. Mede vanwege tijdsdruk, is de eerste aanbesteding (prekwalificatie) mislukt; de brug diende klaar te zijn voordat men startte met de Spoorzonetunnel. Het bestek was te strikt geformuleerd en sloot niet voldoende aan op het bestemmingsplan.
Het mislukken van de tweede aanbesteding was eveneens (mede) een gevolg van tijdsdruk. Dit was niet gebeurd indien de wethouder Vervoer het ambtelijk advies had gevolgd.

[…]

Het afblazen van beide aanbestedingen vanwege discrepantie van het ontwe rp in relatie tot het(postzegel)bestemmingsplan14 roept de vraag op in hoeverre er samenwerking is geweest binnen de gemeente Delft tussen de betrokken afdelingen Welstand, Groen en Planologie en de projectleider van het project Sebastiaansbrug. Er was tot medio 2011 geen heldere strategie en eenduidige opdracht vastgelegd in een uniform projectplan of programma van eisen.

Dat er niet zo veel reactie uit de markt is, daar kijkt de redactie van Aanbestedingsnieuws niet van op. Deze aanbesteding is uitgezet via het platform Negometrix, en de gunningsleidraad wordt alleen ter beschikking gesteld aan de geselecteerde gegadigden.

 

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=74412&companyId=37253

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/130737

https://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=323584&f=f5db820ba7bf6219fc69883da64161a4&attachment=0&c=54520

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3028296/Delft-was-te-optimistisch-over-grote-bouwprojecten

https://indebuurt.nl/delft/nieuws/de-nieuwe-sebastiaansbrug-komt-er-waarschijnlijk-gewoon~46580/

https://www.omroepwest.nl/nieuws/2991345/Vervanging-St-Sebastiaansbrug-in-Delft-niet-voor-2020-klaar

https://indebuurt.nl/delft/nieuws/we-weten-eindelijk-hoe-sebastiaansbrug-eruit-gaat-zien~25849/

Montreus lelijk voorontwerp nieuwe St. Sebastiaansbrug

 

redactie Auteur

Geef een reactie