Schoonmaakonderhoud Waterschap Limburg – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Waterschap Limburg

Foto: Pixabay.com/Michael-T

Deze aanbesteding is om technische redenen ingetrokken

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water, voldoende water en rioolwaterzuiveringen. Het doel van de opdracht van Waterschap Limburg is om op een proactieve, veilige en professionele wijze te faciliteren in een schone en veilige werkomgeving door middel van het onderbrengen van de volgende diensten bij
één opdrachtnemer, namelijk:
– Schoonmaakonderhoud
– Glasbewassing
– Sanitaire voorzieningen
– droog/schoonloopmatten.

De huidige overeenkomsten lopen af, verlengingen zijn niet meer mogelijk c.q. worden niet meer verlengd. Hierdoor moet Waterschap Limburg opnieuw aanbesteden. Waterschap Limburg is op zoek naar een samenwerking met één leverancier die een hoogwaardige kwalitatieve dienstverlening op een efficiënte wijze kan bewerkstelligen. De leverancier is in staat om de dienstverlening voor Waterschap Limburg waar nodig te optimaliseren en te professionaliseren. De opdrachtgever wil professionele dienstverlening tegen een marktconforme prijs inkopen. Onder professionaliteit wordt verstaan een uitvoering met voldoende kennis en vaardigheden en onder normale omstandigheden afspraken altijd worden nagekomen. Onder een marktconforme prijs wordt verstaan een zodanige prijs dat er voldoende uren zijn om de overeenkomst conform de eisen
uit te voeren. In de huidige situatie van WBL en WL zijn de verschillende onderdelen (schoonmaak, glasbewassing,
sanitaire voorzieningen en schoonloopmatten) ondergebracht.

Het Waterschap Limburg wil één contract met één betrouwbare en professionele schoonmaakpartner voor het schoonmaakonderhoud, glasbewassing, sanitaire voorzieningen en droog/schoonloopmatten met als ingangsdatum 1 januari 2025. De gevraagde dienstverlening zoals omschreven in het programma van eisen dient te worden geleverd op onze locaties:
– Kantoor Roermond;
– Locatie Horst;
– Locatie Sittard;
– Roermond ECI (waterkrachtcentrale);
– 17 Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s), verspreid over Limburg;
– 3 overige locaties; eventuele (tijdelijke) projectlocaties.
Op de locaties in Horst, Sittard en RWZI’s dienen de kantoren en het sanitair te worden schoongemaakt. Technische – en opslagruimten zijn niet in onderhoud (mogelijk op regie).

De aanbesteding zal leiden tot één overeenkomst ingaande zoals gezegd op 01 januari 2025 voor schoonmaak,
glasbewassing, sanitaire voorzieningen en droog/schoonloopmatten. Ontwikkelingen op gebied van samenwerking met partners binnen de opdrachtgever heeft ertoe geleid om te kiezen voor een looptijd van drie jaar met de optie deze tweemaal met twee jaar en eenmaal één  jaar te kunne verlengen. De aanbesteding is niet opgedeeld in percelen. De reden daarvoor is dat de opdrachtgever één aanspreekpunt wens te hebben voor alle diensten. De diensten liggen in elkaars verlengde.

Er wordt een schouw georganiseerd op 28 juni 2024 om 09:00 uur, Maria Theresialaan 99 Roermond.Op deze datum heeft u de gelegenheid om een aantal locaties te bezichtigen. De planning ziet er als volgt uit (m.u.v. starttijd zijn de tijden indicatief):
09:00 uur Rondleiding locatie Roermond, Maria Theresialaan 99
10:30 uur Vertrek naar RWZI Panheel, Heggerstraat 10
11:00 uur Rondleiding RWZI Panheel
11:15 uur Vertrek naar RWZI Susteren, Baakhoverweg 47-A
11:45 uur Rondleiding RWZI Susteren
12:45 uur Lunch
13:15 uur Vertrek naar locatie Sittard, Rijksweg Noord 305
13:30 uur Rondleiding locatie Sittard
14:00 uur Vertrek naar RWZI Weert, Graafschap Hornelaan 199
14:45 uur Rondleiding RWZI Weert
15:30 uur Afsluiting
Indien u de schouwing bij wilt wonen, dan dient u uiterlijk maandag 25 juni 2024 17:00 uur te berichten via Tenderned door wie uw organisatie vertegenwoordigd zal worden (max. twee personen). Alleen vragen gesteld in de vragen ronde(s) en door Waterschap Limburg gepubliceerd in de nota van inlichtingen zijn bindend.

Bron: Tenderned zaterdag 15 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339460

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *