Schoonmaakonderhoud scholen Quadraten – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud scholen Quadraten

Foto: pixabay.com

Quadraten is een samenwerkingsbestuur voor christelijke, openbare, samenlevings- en samenwerkingsscholen in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld. Doel van deze aanbesteding van Quadraten is om schone panden te realiseren door kwalitatief goede schoonmaak uit te laten voeren. Daarom wil opdrachtgever een overeenkomst sluiten met een professionele opdrachtnemer voor reguliere en periodieke schoonmaakwerkzaamheden, inclusief glasbewassing.
De aanbestedende dienst heeft daarbij de volgende subdoelen geformuleerd:
Langjarige samenwerking
Inzet medewerkers
Communicatie
Kwaliteit
Maatschappelijke waarde
Binnen de opdracht valt:
– Reguliere schoonmaakwerkzaamheden
– Vullen sanitaire middelen uit voorraad
– Periodieke schoonmaakwerkzaamheden
– Glasbewassing binnen
Optioneel binnen de opdracht valt:
– Glasbewassing buiten
Buiten de opdracht valt:
– Reiniging elementen buitenzijde pand en/of buitenterrein
– Vloerenonderhoud
– Levering sanitaire voorzieningen en/of middelen

Stichting Quadraten heeft in de huidige situatie een overeenkomst voor het regulier en periodiek schoonmaakonderhoud met één opdrachtnemer voor al haar locaties. De overeenkomst is tot stand gekomen na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure in 2019. Quadraten heeft in overleg met de opdrachtnemer besloten niet alle optiejaren te lichten. De overeenkomst eindigt per 31 januari 2025. Het betreft bij deze aanbesteding een overeenkomst voor drie jaar. Na deze jaren heeft opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst nog zeven keer te verlengen met één jaar.

Om een beeld te geven van de gebouwen van de aanbestedende dienst, organiseert zij een schouw. Alle Inschrijvers worden tegelijk ontvangen. Tijdens de schouw is het niet toegestaan om vragen te stellen. Alle vragen dienen te worden gesteld in de Nota van Inlichtingen. Aanmelden voor de schouw is noodzakelijk, dit kan uiterlijk op vrijdag 28 juni 16:00 uur, via ‘Mijn
berichten’ op Tenderned. Elke Inschrijver mag met maximaal twee personen aanwezig zijn bij de schouw. De schouw vindt plaats op donderdag 4 juli en start om 09:00 uur. Er worden meerdere locaties bezocht om een representatief beeld te geven. Nadere informatie wordt verstrekt in de bevestiging van deelname.

Bron: Tenderned zaterdag 22 juni 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340405

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 24 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *