Schoonmaakonderhoud openbaar onderwijs Oost-Groningen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Schoonmaakonderhoud openbaar onderwijs Oost-Groningen

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) verzorgt openbaar onderwijs op de scholen die onder haar gezag vallen. De aanbesteding betreft het schoonmaakonderhoud en glasbewassing van scholen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. De opdracht omvat:
Locaties: 18 scholen
Omvang: ongeveer 17.350 m² vloeroppervlakte
Omschrijving: De locaties bestaan onder andere uit kantoren, sanitaire ruimten, vergaderruimten, leslokalen, studieruimten en
verkeersruimten.
Door de aanbestedende dienst zal de overeenkomst centraal aangestuurd worden. Om die reden heeft aanbestedende dienst vanwege beheersbaarheid van de opdracht besloten om een overeenkomst te willen sluiten met één opdrachtnemer. De omvang en geografische ligging van de gehele opdracht en de wijze waarop deze  Europese aanbesteding is vormgegeven zorgen er wel voor dat de opdracht toegankelijk is voor het MKB. 

De doelstelling is om, een overeenkomst aan te gaan met een professionele leverancier die voor een vastgesteld budget met kennis en kunde het gevraagde schoonmaakonderhoud en de glasbewassing met een zo hoog mogelijke kwaliteit/de
Beste PKV levert. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, met de optie om vier keer te verlengen met maximaal twaalf maanden per verlenging.

De gegadigde wordt in de gelegenheid gesteld om een rondleiding bij te wonen, op verschillende locaties, met maximaal twee personen per gegadigde.

De rondleiding op woensdag 25 augustus zal als volgt zijn:
13.00 uur, obs Heiligerlee, Schoollaan 5 9677 PV Heiligerlee
14.00 uur, Kindcentrum de Kleine Dollard, Jachtlaan 21, 9675 JA Winschoten
15.00 uur, obs de Wiekslag, Veurste Rou 4, 9697 RZ Blijham

De procedure tijdens deze rondleiding is als volgt:
1. Geïnteresseerden dienen zich voor dinsdag 24 augustus 2021 via TenderNed aan te melden. Bij de melding dient gegadigde de namen van de personen te vermelden die tijdens de rondleiding aanwezig zullen zijn. Indien gegadigde zich niet van tevoren aanmeldt kan toegang tot de locatie worden ontzegd.
2. Gegadigden verzamelen op het schoolplein bij de entree van de school.  Gegadigde wordt hier opgehaald. Indien gegadigde te laat is, kan gegadigde niet meer aan de rondleiding deelnemen.
3. Mocht gegadigde naar aanleiding van deze rondleiding vragen hebben, dan dient gegadigde deze, na de rondleiding, schriftelijk kenbaar te maken in de eerste vragenronde van de Nota van Inlichtingen.

Bron: Tenderned woensdag 11 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235652

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *