Schoonmaakdienstverlening Emmauscollege Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening Emmauscollege Rotterdam

Illustratie: Pixabay.com

Het Emmauscollege heeft het voornemen om een overeenkomst af te sluiten met één leverancier voor de schoonmaakdienstverlening, glasbewassing en vloeronderhoud voor de door opdrachtgever beheerde panden. Doelstelling is het bieden van een veilige, hygiënische en presentabele omgeving voor leerlingen, personeel en bezoekers. Opdrachtgever wenst een schoonmaakdienstverlener te contracteren die staat voor kwaliteit, zorg heeft voor het schoonmaakpersoneel en respect heeft voor de wensen van opdrachtgever. Daarnaast wenst opdrachtgever een proactieve houding van de leverancier
jegens de wensen van de opdrachtgever, flexibiliteit en een snelle responstijd bij calamiteiten. Een bijzonderheid van deze opdracht is dat de schoonmaakdienstverlening, inclusief periodiek onderhoud, nadrukkelijk plaatsvindt als de school geopend is en er dus geen schoonmaak plaatsvindt in vakantieperioden, hetgeen eventueel uitkomsten biedt voor de opdrachtnemer. Ook staat opdrachtgever voor een waardevolle samenwerking gericht op effectiviteit en met oog voor wederzijdse belangen.
De scope van de opdracht betreft:
– Regulier en periodiek schoonmaakonderhoud;
– Vuilafvoer (naar centrale containers);
– Bijvullen toiletpapier en papierenhanddoeken;
– Extra werkzaamheden op afroep;
– Periodiek vloeronderhoud;
– Glasbewassing.
Buiten de scope vallen de volgende werkzaamheden;
– De inkoop en het leveren van sanitaire middelen (e.g. toiletpapier, handzeep, etc.)

Opdrachtgever wenst een overeenkomst aan te gaan voor de initiële duur van vier jaar. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2025 en eindigt op 31 december 2028, waarna de overeenkomst twee keer met één jaar kan worden verlengd door opdrachtgever of, indien dat relevant is, diens rechtsopvolger. Voor deze Europese aanbesteding is gekozen voor een openbare procedure.

Geïnteresseerde partijen worden in de gelegenheid gesteld om, op 17 juni 2024 10:00, een schouw bij opdrachtgever bij te wonen. De schouw vindt met alle geïnteresseerde partijen tegelijkertijd plaats. Per partij mogen maximaal twee personen voor deelname aan de schouw worden aangemeld. Geïnteresseerde partijen dienen zich uiterlijk 15:00 op de dag voorafgaand aan de schouw aan te melden via de berichtenmodule van Tenderned en de namen op te geven van de persoon of personen die zullen deelnemen. De schouw is op de volgende locatie: Alexandriëstraat 40, Rotterdam.

Bron: Tenderned vrijdag 31 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337904

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *